1 Ey ilahi varlıklar, RABbi övün, 2 RABbin gücünü, yüceliğini övün,

2 RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, 2 Kutsal giysiler içinde RABbe tapının!

3 RABbin sesi sulara hükmediyor, 2 Yüce Tanrı gürlüyor, 2 RAB engin sulara hükmediyor.

4 RABbin sesi güçlüdür, 2 RABbin sesi görkemlidir.

5 RABbin sesi sedir ağaçlarını kırar, 2 Lübnan sedirlerini parçalar.

6 Lübnanı buzağı gibi, 2 Siryon Dağını yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.

7 RABbin sesi şimşek gibi çakar,

8 RABbin sesi çölü titretir, 2 RAB Kadeş Çölünü sarsar.

9 RABbin sesi geyikleri doğurtur, 2 Ormanları çıplak bırakır. 2 Onun tapınağında herkes ‹‹Yücesin!›› diye haykırır. eğer››.

10 RAB tufan üstünde taht kurdu, 2 O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir, 2 Halkını esenlikle kutsar!