1 RABbe övgüler sunun! 2 RABbin adına övgüler sunun, 2 Ey RABbin kulları! 2 Ey sizler, RABbin Tapınağında, 2 Tanrımızın Tapınağının avlularında hizmet edenler, 2 Övgüler sunun!

3 RABbe övgüler sunun, 2 Çünkü RAB iyidir. 2 Adını ilahilerle övün, 2 Çünkü hoştur bu.

4 RAB kendine Yakup soyunu, 2 Öz halkı olarak İsraili seçti.

5 Biliyorum, RAB büyüktür, 2 Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.

6 RAB ne isterse yapar, 2 Göklerde, yeryüzünde, 2 Denizlerde, bütün derinliklerde.

7 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir, 2 Yağmur için şimşek çaktırır, 2 Ambarlarından rüzgar estirir.

8 İnsanlardan hayvanlara dek 2 Mısırda ilk doğanları öldürdü.

9 Ey Mısır, senin orta yerinde, 2 Firavunla bütün görevlilerine 2 Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.

10 Birçok ulusu bozguna uğrattı, 2 Güçlü kralları öldürdü:

11 Amorlu kral Sihonu, 2 Başan Kralı Ogu, 2 Bütün Kenan krallarını.

12 Topraklarını mülk, 2 Evet, mülk olarak halkı İsraile verdi.

13 Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek, 2 Bütün kuşaklar seni anacak.

14 RAB halkını haklı çıkarır, 2 Kullarına acır.

15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış, 2 İnsan elinin eseridir.

16 Ağızları var, konuşmazlar, 2 Gözleri var, görmezler,

17 Kulakları var, duymazlar, 2 Soluk alıp vermezler.

18 Onları yapan, onlara güvenen herkes 2 Onlar gibi olacak!

19 Ey İsrail halkı, RABbe övgüler sun! 2 Ey Harun soyu, RABbe övgüler sun!

20 Ey Levi soyu, RABbe övgüler sun! 2 RABbe övgüler sunun, ey RABden korkanlar!

21 Yeruşalim'de oturan RAB'be 2 Siyon'dan övgüler sunulsun! RAB'be övgüler sunun!