1 Ne mutlu RABden korkana, 2 Onun yolunda yürüyene!

2 Emeğinin ürününü yiyeceksin, 2 Mutlu ve başarılı olacaksın.

3 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; 2 Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.

4 İşte RABden korkan kişi 2 Böyle kutsanacak.

5 RAB seni Siyondan kutsasın! 2 Yeruşalimin gönencini göresin, 2 Bütün yaşamın boyunca!

6 Çocuklarının çocuklarını göresin! İsrail'e esenlik olsun!