1 Ey Her Şeye Egemen RAB, 2 Ne kadar severim konutunu!

2 Canım senin avlularını özlüyor, 2 İçim çekiyor, 2 Yüreğim, bütün varlığım 2 Sana, yaşayan Tanrıya sevinçle haykırıyor.

3 Kuşlar bile bir yuva, 2 Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu 2 Senin sunaklarının yanında, 2 Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!

4 Ne mutlu senin evinde oturanlara, 2 Seni sürekli överler! |iSela

5 Ne mutlu gücünü senden alan insana! 2 Aklı hep Siyonu ziyaret etmekte.

6 Baka Vadisinden geçerken, 2 Pınar başına çevirirler orayı, 2 İlk yağmurlar orayı berekete boğar.

7 Gittikçe güçlenir, 2 Siyonda Tanrının huzuruna çıkarlar.

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle, 2 Kulak ver, ey Yakupun Tanrısı! |iSela

9 Ey Tanrı, kalkanımıza bak, 2 Meshettiğin krala lütfet!

10 Senin avlularında bir gün, 2 Başka yerdeki bin günden iyidir; 2 Kötülerin çadırında yaşamaktansa, 2 Tanrımın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. 2 Lütuf ve yücelik sağlar; 2 Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 Ey Her Şeye Egemen RAB, 2 Ne mutlu sana güvenen insana!