1 RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Ya RAB Tanrım, ne ulusun! 2 Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

2 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. 2 Gökleri bir çadır gibi geren,

3 Evini yukarıdaki sular üzerine kuran, 2 Bulutları kendine savaş arabası yapan, 2 Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

4 Rüzgarları kendine haberci, 2 Yıldırımları hizmetkâr eden sensin. eden sensin›› ya da ‹‹Meleklerini rüzgarlar, hizmetkârlarını ateş alevleri yapan sensin››.

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, 2 Asla sarsılmasın diye.

6 Engini ona bir giysi gibi giydirdin, 2 Sular dağların üzerinde durdu.

7 Sen kükreyince sular kaçtı, 2 Göğü gürletince hemen çekildi.

8 Dağları aşıp derelere aktı, 2 Onlar için belirlediğin yerlere doğru.

9 Bir sınır koydun önlerine, 2 Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye.

10 Vadilerde fışkırttığın pınarlar, 2 Dağların arasından akar.

11 Bütün kır hayvanlarını suvarır, 2 Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler.

12 Kuşlar yanlarında yuva kurar, 2 Dalların arasında ötüşürler.

13 Gökteki evinden dağları sularsın, 2 Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.

14 Hayvanlar için ot, 2 İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; 2 İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye,

15 Yüreklerini sevindiren şarabı, 2 Yüzlerini güldüren zeytinyağını, 2 Güçlerini artıran ekmeği hep sen verirsin.

16 RABbin ağaçları, 2 Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar.

17 Kuşlar orada yuva yapar, 2 Leyleğin evi ise çamlardadır.

18 Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, 2 Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır.

19 Mevsimleri göstersin diye ayı, 2 Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın.

20 Karartırsın ortalığı, gece olur, 2 Başlar kıpırdamaya orman hayvanları.

21 Genç aslan av peşinde kükrer, 2 Tanrıdan yiyecek ister.

22 Güneş doğunca 2 İnlerine çekilir, yatarlar.

23 İnsan işine gider, 2 Akşama dek çalışmak için.

24 Ya RAB, ne çok eserin var! 2 Hepsini bilgece yaptın; 2 Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

25 İşte uçsuz bucaksız denizler, 2 İçinde kaynaşan sayısız canlılar, 2 Büyük küçük yaratıklar.

26 Orada gemiler dolaşır, 2 İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.

27 Hepsi seni bekliyor, 2 Yiyeceklerini zamanında veresin diye.

28 Sen verince onlar toplar, 2 Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

29 Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, 2 Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

30 Ruhunu gönderince var olurlar, 2 Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

31 RABbin görkemi sonsuza dek sürsün! 2 Sevinsin RAB yaptıklarıyla!

32 O bakınca yeryüzü titrer, 2 O dokununca dağlar tüter.

33 Ömrümce RABbe ezgiler söyleyecek, 2 Var oldukça Tanrımı ilahilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün, 2 Sevincim RAB olsun!

35 Tükensin dünyadaki günahlılar, 2 Yok olsun artık kötüler! 2 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! 2 RAB'be övgüler sunun!