1 Günah fısıldar kötü insana, 2 Yüreğinin dibinden: 2 Tanrı korkusu yoktur onda.

2 Kendini öyle beğenmiş ki, 2 Suçunu görmez, ondan tiksinmez.

3 Ağzından kötülük ve yalan akar, 2 Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.

4 Yatağında bile fesat düşünür, 2 Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.

5 Ya RAB, sevgin göklere, 2 Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer, 2 Adaletin uçsuz bucaksız enginlere. 2 İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı! 2 Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar, 2 Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin, 2 Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster 2 Seni tanıyanlara sevgini, 2 Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

11 Gururlunun ayağı bana varmasın, 2 Kötülerin eli beni kovmasın.

12 Kötülük yapanlar oracıkta düştüler, 2 Yıkıldılar, kalkamazlar artık.