1 Ya RAB, duamı işit, 2 Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme, 2 Kulak ver sesime, 2 Seslenince yanıt ver bana hemen.

3 Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, 2 Kemiklerim ateş gibi yanıyor.

4 Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, 2 Ekmek yemeyi bile unuttum.

5 Bir deri bir kemiğe döndüm 2 Acı acı inlemekten.

6 Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, 2 Viranelerdeki kukumav gibiyim.

7 Gözüme uyku girmiyor, 2 Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim.

8 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, 2 Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor.

9 Kızıp öfkelendiğin için 2 Külü ekmek gibi yiyor, 2 İçeceğime gözyaşı katıyorum. 2 Beni kaldırıp bir yana attın.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, 2 Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB, 2 Ünün kuşaklar boyu sürer.

13 Kalkıp Siyona sevecenlik göstereceksin, 2 Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

14 Kulların onun taşlarından hoşlanır, 2 Tozunu bile severler.

15 Uluslar RABbin adından, 2 Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyonu yeniden kuracak, 2 Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek, 2 Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

18 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, 2 Öyle ki, henüz doğmamış insanlar 2 RABbe övgüler sunsun.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, 2 Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak, 2 Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

21 Böylece halklar ve krallıklar 2 RABbe tapınmak için toplanınca, 2 Onun adı Siyonda, 2 Övgüsü Yeruşalimde duyurulacak.

23 RAB gücümü kırdı yaşam yolunda, 2 Ömrümü kısalttı.

24 ‹‹Ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma!›› dedim. 2 ‹‹Senin yılların kuşaklar boyu sürer!

25 ‹‹Çok önceden attın dünyanın temellerini, 2 Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.

26 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. 2 Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. 2 Onları bir kaftan gibi değiştireceksin, 2 Geçip gidecekler.

27 Ama sen hep aynısın, 2 Yılların tükenmeyecek.

28 Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, 2 Senin önünde duracak soyları.››