1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni, 2 Çünkü mazlum ve yoksulum.

2 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. 2 Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab, 2 Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab, 2 Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, 2 Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

6 Kulak ver duama, ya RAB, 2 Yalvarışlarımı dikkate al!

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım, 2 Çünkü yanıtlarsın beni.

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, 2 Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip 2 Sana tapınacaklar, ya Rab, 2 Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, 2 Tek Tanrı sensin.

11 Ya RAB, yolunu bana öğret, 2 Senin gerçeğine göre yürüyeyim, 2 Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, 2 Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür, 2 Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

14 Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, 2 Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar 2 Canımı almak istiyor,

15 Oysa sen, ya Rab, 2 Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, 2 Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrısın.

16 Yönel bana, acı halime, 2 Kuluna kendi gücünü ver, 2 Kurtar hizmetçinin oğlunu.

17 İyiliğinin bir belirtisini göster bana; 2 Benden nefret edenler görüp utansın; 2 Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin, 2 Beni avuttun.