1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim, 2 Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek, 2 Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, 2 Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak, 2 Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini, 2 İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler, 2 Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak, 2 Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkâr ve sevecendir, 2 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır, 2 Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB, 2 Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır, 2 Kudretini konuşur;

12 Herkes senin gücünü, 2 Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

13 Senin krallığın ebedi krallıktır, 2 Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer. RAB verdiği bütün sözleri tutar, 2 Her davranışı sadıktır.

14 RAB her düşene destek olur, 2 İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende, 2 Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar, 2 Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil, 2 Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisine yakaran, 2 İçtenlikle yakaran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların, 2 Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi, 2 Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım! 2 Bütün canlılar O'nun kutsal adına, 2 Sonsuza dek övgüler dizsin.