1 Huzur içinde kuru bir lokma, 2 Kavga ve ziyafet dolu evden iyidir.

2 Sağduyulu köle, 2 Ailesini utanca sokan oğula egemen olur 2 Ve kardeşlerle birlikte mirastan pay alır.

3 Altın ocakta, gümüş potada arıtılır, 2 Yüreği arıtansa RABdir.

4 Kötü kişi fesat yüklü dudakları dinler, 2 Yalancı da yıkıcı dile kulak verir.

5 Yoksulla alay eden, onu yaratanı hor görür. 2 Felakete sevinen cezasız kalmaz.

6 Torunlar yaşlıların tacıdır, 2 Çocukların övüncü anne babalarıdır.

7 Kurumlu sözler ahmağa nasıl yakışmazsa, 2 Soyluya da yalancı dudaklar hiç yakışmaz.

8 Sahibinin gözünde rüşvet bir tılsımdır. 2 Ne yapsa başarılı olur.

9 Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, 2 Olayı diline dolayansa can dostları ayırır.

10 Akıllı kişiyi azarlamak, 2 Akılsıza yüz darbe vurmaktan etkilidir.

11 Kötü kişi ancak başkaldırmaya eğilimlidir, 2 Ona gönderilecek ulak acımasız olacaktır.

12 Azgınlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak, 2 Yavrularından edilmiş dişi ayıyla karşılaşmaktan beterdir.

13 İyiliğin karşılığını kötülükle ödeyenin 2 Evinden kötülük eksik olmaz.

14 Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer, 2 Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak.

15 Kötüyü aklayan da, doğruyu mahkûm eden de 2 RABbi tiksindirir.

16 Akılsız biri bilgelik satın almak için niye para harcasın? 2 Zaten sağduyudan yoksun!

17 Dost her zaman sever, 2 Kardeş sıkıntılı günde belli olur.

18 Sağduyudan yoksun kişi el sıkışıp 2 Başkasına kefil olur.

19 Başkaldırıyı seven kavgayı sever, 2 Kapısını yüksek yapan yıkımına davetiye çıkarır.

20 Sapık yürekli kişi iyilik beklememeli. 2 Diliyle aldatan da belaya düşer.

21 Akılsız kendisini doğurana derttir, 2 Ahmağın babası sevinç nedir bilmez.

22 İç ferahlığı sağlık getirir, 2 Ezik ruh ise bedeni yıpratır.

23 Kötü kişi adaleti saptırmak için 2 Gizlice rüşvet alır.

24 Akıllı kişi gözünü bilgelikten ayırmaz, 2 Akılsızın gözüyse hep sağda soldadır.

25 Akılsız çocuk babasına üzüntü, 2 Annesine acı verir.

26 Ne suçsuza ceza kesmek iyidir, 2 Ne de görevliyi dürüst davrandığı için dövmek...

27 Bilgili kişi az konuşur, 2 Akıllı kişi sakin ruhludur.

28 Çenesini tutup susan ahmak bile 2 Bilge ve akıllı sayılır.