Provérbios 21

1 Kralın yüreği RABbin elindedir, 2 Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.

2 İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır, 2 Ama niyetlerini tartan RABdir.

3 RAB kendisine kurban sunulmasından çok, 2 Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister.

4 Küstah bakışlar ve kibirli yürek 2 Kötülerin çırası ve günahıdır.

5 Çalışkanın tasarıları hep bollukla, 2 Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır.

6 Yalan dolanla yapılan servet, 2 Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır.

7 Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür, 2 Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar.

8 Suçlunun yolu dolambaçlı, 2 Pak kişinin yaptıklarıysa dosdoğrudur.

9 Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, 2 Damın köşesinde oturmak yeğdir.

10 Kötünün can attığı kötülüktür, 2 Hiç kimseye acımaz.

11 Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır, 2 Bilge olan öğretilenden bilgi kazanır.

12 Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler 2 Ve kötüleri yıkıma uğratır.

13 Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın 2 Feryadına yanıt verilmeyecektir.

14 Gizlice verilen armağan öfkeyi, 2 Koyna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır.

15 Hak yerine gelince doğru kişi sevinir, 2 Fesatçı dehşete düşer.

16 Sağduyudan uzaklaşan, 2 Kendini ölüler arasında bulur.

17 Zevkine düşkün olan yoksullaşır, 2 Şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz.

18 Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir, 2 Hain de dürüstün.

19 Çölde yaşamak, 2 Can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir.

20 Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur, 2 Akılsızsa malını har vurup harman savurur.

21 Doğruluğun ve sevginin ardından koşan, 2 Yaşam, gönenç ve onur bulur.

22 Bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp 2 Güvendikleri kaleyi yıkar.

23 Ağzını ve dilini tutan 2 Başını beladan korur.

24 Gururlu, küstah ve alaycı: 2 Bunlar kas kas kasılan insanın adlarıdır.

25 Tembelin isteği onu ölüme götürür, 2 Çünkü elleri çalışmaktan kaçınır;

26 Bütün gün isteklerini sıralar durur, 2 Oysa doğru kişi esirgemeden verir.

27 Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir, 2 Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa.

28 Yalancı tanık yok olur, 2 Dinlemeyi bilenin tanıklığıysa inandırıcıdır.

29 Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir, 2 Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir.

30 RABbe karşı başarılı olabilecek 2 Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.

31 At savaş günü için hazır tutulur, 2 Ama zafer sağlayan RAB'dir.