Provérbios 27

1 Yarınla övünme, 2 Çünkü ne getireceğini bilemezsin.

2 Seni kendi ağzın değil, başkaları övsün, 2 Kendi dudakların değil, yabancı övsün.

3 Taş ağırdır, kum bir yüktür, 2 Ama ahmağın kışkırtması ikisinden de ağırdır.

4 Öfke zalim, hiddet azgındır, 2 Ama kıskançlığa kim dayanabilir?

5 Açık bir azar, 2 Gizli tutulan sevgiden iyidir.

6 Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır, 2 Ama dostun seni iyiliğin için yaralar.

7 Tok insanın canı balı bile çekmez, 2 Aç kişiye en acı şey tatlı gelir.

8 Yuvasından uzak kalan kuş nasılsa, 2 Yurdundan uzak kalan insan da öyledir.

9 Güzel koku ve buhur canı ferahlatır, 2 Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir.

10 Kendi dostunu da babanın dostunu da bırakma 2 Ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme; 2 Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir.

11 Oğlum, bilgece davran ki yüreğim sevinsin, 2 Beni ayıplayana yanıt vereyim.

12 İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, 2 Bönse öne atılır ve zarar görür.

13 Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al; 2 Bir yabancı için yapıyorsa bunu, 2 Giysisini rehin tut.

14 Sabah sabah komşuya verilen gürültülü bir selam 2 Küfür sayılır.

15 Kavgacı kadının dırdırı 2 Yağmurlu günde damlaların dinmeyen sesi gibidir.

16 Böyle bir kadını dizginlemeye kalkmak, 2 Rüzgarı ya da yağı avuçta tutmaya çalışmak gibidir.

17 Demir demiri biler, 2 İnsan da insanı...

18 İncir ağacını budayan meyvesini yer, 2 Efendisine hizmet eden onurlandırılır.

19 Su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa, 2 Yürek de insanın içini yansıtır.

20 Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz, 2 İnsanın gözü de hiç doymaz.

21 Altın ocakta, gümüş potada sınanır, 2 İnsansa aldığı övgüyle sınanır.

22 Ahmağı buğdayla birlikte dibekte tokmakla dövsen bile, 2 Ahmaklığından kurtulmaz.

23 Davarına iyi bak, 2 Sığırlarına dikkat et.

24 Çünkü zenginlik kalıcı değildir 2 Ve taç kuşaktan kuşağa geçmez.

25 Çayır biçilince, yeni çimen çıkınca, 2 Dağlardaki otlar toplanınca,

26 Kuzular seni giydirir, 2 Tekeler tarlanın bedeli olur.

27 Keçilerin sütü yalnız seni değil, 2 Ev halkını, hizmetçilerini de doyurmaya yeter.