Jó 23

1 Eyüp şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Bugün de acı acı yakınacağım, 2 İniltime karşın Tanrının üzerimdeki eli ağırdır.

3 Keşke Onu nerede bulacağımı bilseydim, 2 Tahtına varabilseydim!

4 Davamı önünde dile getirir, 2 Kanıtlarımı art arda sıralardım.

5 Bana vereceği yanıtı öğrenir, 2 Ne diyeceğini anlardım.

6 Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı? 2 Hayır, yalnızca dinlerdi beni.

7 Haklı kişi davasını oraya, Onun önüne getirebilirdi, 2 Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum.

8 ‹‹Doğuya gitsem orada değil, 2 Batıya gitsem Onu bulamıyorum.

9 Kuzeyde iş görse Onu seçemiyorum, 2 Güneye dönse Onu göremiyorum.

10 Ama O tuttuğum yolu biliyor, 2 Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.

11 Adımlarını yakından izledim, 2 Sapmadan yolunu tuttum.

12 Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım, 2 Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.

13 ‹‹O tek başınadır, kim Onu caydırabilir? 2 Canı ne isterse onu yapar.

14 Benimle ilgili kararını yerine getirir, 2 Daha nice tasarısı vardır.

15 Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda, 2 Düşündükçe korkarım Ondan.

16 Tanrı cesaretimi kırdı, 2 Her Şeye Gücü Yeten beni yıldırdı.

17 Karanlık beni susturamadı, 2 Yüzümü örten koyu karanlık.