Jó 29

1 Eyüp yine anlatmaya başladı:

2 ‹‹Keşke geçen aylar geri gelseydi, 2 Tanrının beni kolladığı,

3 Kandilinin başımın üstünde parladığı, 2 Işığıyla karanlıkta yürüdüğüm günler,

4 Keşke olgunluk günlerim geri gelseydi, 2 Tanrının çadırımı dostça koruduğu,

5 Her Şeye Gücü Yetenin henüz benimle olduğu, 2 Çocuklarımın çevremde bulunduğu,

6 Yollarımın sütle yıkandığı, 2 Yanımdaki kayanın zeytinyağı akıttığı günler!

7 ‹‹Kent kapısına gidip 2 Kürsümü meydana koyduğumda,

8 Gençler beni görüp gizlenir, 2 Yaşlılar kalkıp ayakta dururlardı;

9 Önderler konuşmaktan çekinir, 2 Elleriyle ağızlarını kaparlardı;

10 Soyluların sesi kesilir, 2 Dilleri damaklarına yapışırdı.

11 Beni duyan kutlar, 2 Beni gören överdi;

12 Çünkü yardım isteyen yoksulu, 2 Desteği olmayan öksüzü kurtarırdım.

13 Ölmekte olanın hayır duasını alır, 2 Dul kadının yüreğini sevinçten coştururdum.

14 Doğruluğu giysi gibi giyindim, 2 Adalet kaftanım ve sarığımdı sanki.

15 Körlere göz, 2 Topallara ayaktım.

16 Yoksullara babalık eder, 2 Garibin davasını üstlenirdim.

17 Haksızın çenesini kırar, 2 Avını dişlerinin arasından kapardım.

18 ‹‹ ‹Son soluğumu yuvamda vereceğim› diye düşünüyordum, 2 ‹Günlerim kum taneleri kadar çok.

19 Köküm sulara erişecek, 2 Çiy geceyi dallarımda geçirecek.

20 Aldığım övgüler tazelenecek, 2 Elimdeki yay yenilenecek.›

21 ‹‹İnsanlar beni saygıyla dinler, 2 Öğüdümü sessizce beklerlerdi.

22 Ben konuştuktan sonra onlar konuşmazdı, 2 Sözlerim üzerlerine damlardı.

23 Yağmuru beklercesine beni bekler, 2 Son yağmurları içercesine sözlerimi içerlerdi.

24 Kendilerine gülümsediğimde gözlerine inanmazlardı, 2 Güler yüzlülüğüm onlara cesaret verirdi.

25 Onların yolunu ben seçer, başlarında dururdum, 2 Askerlerinin ortasında kral gibi otururdum, 2 Yaslıları avutan biri gibiydim.