Jó 33

1 ‹‹Ama şimdi lütfen sözümü dinle, Eyüp, 2 Söyleyeceğim her şeye kulak ver.

2 Ağzımı açtım açacağım, 2 Söyleyeceklerim dilimin ucunda.

3 Sözlerim temiz bir yürekten çıkıyor, 2 Dudaklarım bildiklerini içtenlikle söylüyor.

4 Beni Tanrının Ruhu yarattı, 2 Her Şeye Gücü Yetenin soluğu yaşam veriyor bana.

5 Elinden gelirse beni yanıtla, 2 Kendini hazırla, karşımda dur.

6 Tanrının önünde ben de tıpkı senin gibiyim, 2 Ben de balçıktan yaratıldım.

7 Onun için dehşetim seni yıldırmasın, 2 Baskım sana ağır gelmesin.

8 ‹‹Sesin hâlâ kulaklarımda, 2 Şöyle demiştin:

9 ‹Ben kusursuz ve günahsızım, 2 Temiz ve suçsuzum.

10 Yine de Tanrı bana karşı bahane arıyor, 2 Beni düşman görüyor.

11 Ayaklarımı tomruğa vuruyor, 2 Yollarımı gözetliyor.›

12 ‹‹Ama sana şunu söyleyeyim, 2 Bu konuda haksızsın. 2 Çünkü Tanrı insandan büyüktür.

13 İnsanın hiçbir sözünü yanıtlamıyor diye 2 Niçin Onunla çekişiyorsun?

14 Çünkü insan anlamasa da, 2 Tanrı şu ya da bu yolla konuşur.

15 Rüyada, geceleyin görümde, 2 İnsanları ağır uyku basınca, 2 Yatakta yatarlarken,

16 Kulaklarına konuşur, 2 Uyarısıyla onları korkutur;

17 Onları yaptıkları kötülükten döndürmek, 2 Gururdan uzak tutmak,

18 Canlarını çukurdan, 2 Hayatlarını ölümden kurtarmak için.

19 İnsan yatağında acılarla, 2 Kemiklerinde dinmez sızılarla yola getirilir.

20 Öyle ki, içi yemek kaldırmaz, 2 En lezzetli yiyecekten tiksinir.

21 Eti erir, görünmez olur, 2 Gözükmeyen kemikleri ortaya çıkar.

22 Canı çukura, 2 Hayatı ölüm meleklerine yaklaşır.

23 ‹‹Yine de insana doğruyu bildirmek için 2 Yanında bir melek, bin melekten biri 2 Arabulucu olarak bulunursa,

24 Ona lütfeder de, 2 ‹Onu ölüm çukuruna inmekten kurtar, 2 Ben fidyeyi buldum› derse,

25 Eti çocuk eti gibi yenilenir, 2 Gençlik günlerine döner.

26 Dua ettiğinde Tanrı ondan hoşnut kalır, 2 O da Tanrının yüzünü görüp sevinir. 2 Tanrı onun durumunu düzeltir.

27 Sonra insanların önünde türkü çağırır: 2 ‹Günah işleyip doğru yoldan saptım, 2 Ama Tanrı hak ettiğim cezayı vermedi bana,

28 Canımı çukura inmekten O kurtardı, 2 Işığı görmek için yaşayacağım.›

29 ‹‹İşte, insanın canını çukurdan çıkarmak, 2 Onu yaşam ışığıyla aydınlatmak için 2 Tanrı bütün bunları iki kez, 2 Hatta üç kez yapar.

31 ‹‹İyi dinle, Eyüp, kulak ver, 2 Sen sus, ben konuşacağım.

32 Söyleyeceğin bir şey varsa söyle, 2 Çünkü seni haklı çıkarmak isterim.

33 Yoksa, beni dinle, 2 Sus da sana bilgelik öğreteyim.››