Jó 36

1 Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2 ‹‹Biraz bekle, sana açıklayayım, 2 Çünkü Tanrı için söylenecek daha çok söz var.

3 Bilgimi geniş kaynaklardan toplayacağım, 2 Yaratıcıma hak vereceğim.

4 Kuşkusuz söylediğim hiçbir şey yalan değil, 2 Karşında bilgide yetkin biri var.

5 ‹‹Tanrı güçlüdür, ama kimseyi hor görmez, 2 Güçlü ve amacında kararlı.

6 Kötüleri yaşatmaz, 2 Ezilenin hakkını verir.

7 Gözlerini doğru kişiden ayırmaz, 2 Onu krallarla birlikte tahta oturtur, 2 Sonsuza dek yükseltir.

8 Ama insanlar zincire vurulur, 2 Baskı altında tutulurlarsa,

9 Onlara yaptıklarını, 2 Gurura kapılıp isyan ettiklerini bildirir.

10 Öğüdünü dinletir, 2 Kötülükten dönmelerini buyurur.

11 Eğer dinler ve Ona kulluk ederlerse, 2 Kalan günlerini bolluk, 2 Yıllarını rahatlık içinde geçirirler.

12 Ama dinlemezlerse ölür, 2 Ders almadan yok olurlar.

13 ‹‹Tanrısızlar öfkelerini içlerinde gizler, 2 Kendilerini bağladığında Tanrıdan yardım istemezler.

14 Genç yaşta ölüp giderler, 2 Yaşamları putperest tapınaklarında fuhşu iş edinmiş erkekler arasında sona erer.

15 Ama Tanrı acı çekenleri acı çektikleri için kurtarır, 2 Düşkünlere kendini dinletir.

16 ‹‹Evet, seni sıkıntıdan çeker çıkarırdı; 2 Darlığın olmadığı geniş bir yere, 2 Zengin yiyeceklerle bezenmiş bir sofraya.

17 Oysa şimdi kötülerin hak ettiği cezayı çekiyorsun, 2 Yargı ve adalet yakalamış seni.

18 Dikkat et, para seni baştan çıkarmasın, 2 Büyük bir rüşvet seni saptırmasın.

19 Zenginliğin ya da bütün gücün yeter mi 2 Sıkıntı çekmeni önlemeye?

20 Halkların yeryüzünden 2 Yok edildiği geceyi özleme.

21 Dikkat et, kötülüğe dönme, 2 Çünkü sen onu düşkünlüğe yeğledin.

22 ‹‹İşte Tanrı gücüyle yükselir, 2 Onun gibi öğretmen var mı?

23 Kim Ona ne yapması gerektiğini söyleyebilir? 2 Kim Ona, ‹Haksızlık ettin› diyebilir?

24 Onun işlerini yüceltmelisin, anımsa bunu, 2 İnsanların ezgilerle övdüğü işlerini.

25 Bütün insanlar bunları görmüştür, 2 Herkes onları uzaktan izler.

26 Evet, Tanrı öyle büyüktür ki, Onu anlayamayız, 2 Varlığının süresi hesaplanamaz.

27 ‹‹Su damlalarını yukarı çeker, 2 Buharından yağmur damlatır.

28 Bulutlar nemini döker, 2 İnsanların üzerine bol yağmur yağdırır.

29 Bulutları nasıl yaydığını, 2 Göksel konutundan nasıl gürlediğini kim anlayabilir?

30 Şimşekleri çevresine nasıl yaydığına, 2 Denizin dibine dek nasıl ulaştırdığına bakın.

31 Tanrı halkları böyle yönetir, 2 Bol yiyecek sağlar.

32 Şimşeği elleriyle tutar, 2 Hedefine vurmasını buyurur.

33 O'nun gürleyişi fırtınayı haber verir, 2 Sığırlar bile fırtına kopacağını bildirir.