A Palavra

Kendini Tanrıya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.

2 Timóteo 2:15

Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.››

Mateus 24:35

Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

1 Pedro 2:2

Yaşam veren Ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.

João 6:63

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı.

Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini -Babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğulun yüceliğini- gördük.

João 1:1,14

Aklımdan çıkarmam sözünü, 2 Sana karşı günah işlememek için.

Salmos 119:11

Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.

João 15:3

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, 2 Saf insanlara akıl verir.

Salmos 119:130

İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrının ağzından çıkan her sözle yaşar› diye yazılmıştır.››

Mateus 4:4

Tanrının sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

Hebreus 4:12