Adoração

RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Onun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

Salmos 103:1

Tanrınız RABbe tapacaksınız. Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak, aranızdaki hastalıkları yok edeceğim.

Êxodo 23:25

RABbe dedim ki, ‹‹Efendim sensin. 2 Senden öte mutluluk yok benim için.››

Salmos 16:2

RABbe korkuyla hizmet edin, 2 Titreyerek sevinin.

Salmos 2:11

Sende sevinç bulacak, coşacağım, 2 Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

Salmos 9:2

Musa çadıra girince, bulut sütunu aşağı iner, RAB Musayla konuştuğu sürece girişi kapardı.

Bulut sütununun çadırın girişinde durduğunu gören herkes kalkar, kendi çadırının girişinde tapınırdı.

Êxodo 33:9,10

Tanrı ruhtur, Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.››

João 4:24

Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.

Romanos 11:36

RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını!

Salmos 105:1

Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi: ‹Ey İsrail halkı, Çölde kırk yıl boyunca Bana mı sunular, kurbanlar sundunuz?

Siz Molekin çadırını Ve ilahınız Refanın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babilin ötesine süreceğim.›

Atos 7:42,43

Yazılmış olduğu gibi: ‹‹Rab şöyle diyor: ‹Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek, Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.› ››

Romanos 14:11

Neden üzgünsün, ey gönlüm, 2 Neden içim huzursuz? 2 Tanrı'ya umut bağla, 2 Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; 2 O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

Salmos 42:11

Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun;

Efésios 5:19

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, 2 Zafer ve görkem senindir. 2 Gökte ve yerde olan her şey senindir. 2 Egemenlik senindir, ya RAB! 2 Sen her şeyden yücesin.

1 Crônicas 29:11

Bunun için de Tanrı Onu pek çok yükseltti ve Ona her adın üstünde olan adı bağışladı.

Öyle ki, İsanın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrının yüceltilmesi için İsa Mesihin Rab olduğunu açıkça söylesin.

Filipenses 2:9-11

O övgünüzdür. Gözlerinizle gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin için gerçekleştiren Tanrınızdır.

Deuteronômio 10:21

Sözde alçakgönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, Başa tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu Baştan beslenip bütünlenmekte, Tanrının sağladığı büyümeyle gelişmektedir.

Colossenses 2:18,19

Adam, ‹‹Rab, iman ediyorum!›› diyerek İsaya tapındı.

João 9:38

Tanrıya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, 2 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; 2 Onun adı RABdir, bayram edin önünde! ‹‹Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun››.

Kutsal konutundaki Tanrı, 2 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

Salmos 68:4,5

RABbe övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular: ‹‹RAB iyidir; İsraile sevgisi sonsuzdur.›› RABbin Tapınağının temeli atıldığı için herkes yüksek sesle RABbi övmeye başladı.

Esdras 3:11

Orada, sizi kutsayan Tanrınız RABbin huzurunda, siz de aileleriniz de yiyeceksiniz ve el attığınız her işte sevinç bulacaksınız.

Deuteronômio 12:7

Ben Nebukadnessar Göklerin Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur; kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.

Daniel 4:37

Rab gücüm ve ezgimdir, 2 O kurtardı beni. 2 Odur Tanrım, 2 Övgüler sunacağım Ona. 2 Odur babamın Tanrısı, 2 Yücelteceğim Onu.

Êxodo 15:2

Yarattığın bütün uluslar gelip 2 Sana tapınacaklar, ya Rab, 2 Adını yüceltecekler.

Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, 2 Tek Tanrı sensin.

Salmos 86:9,10

Ya RAB, sensin benim Tanrım, 2 Seni yüceltir, adını överim. 2 Çünkü sen eskiden beri tasarladığın harikaları 2 Tam bir sadakatle gerçekleştirdin.

Isaías 25:1

16 Yabancı ilahlarla Tanrıyı kıskandırıp 2 İğrençlikleriyle Onu öfkelendirdiler.

17 Tanrı olmayan cinlere, 2 Tanımadıkları ilahlara, 2 Atalarınızın korkmadıkları, 2 Son zamanlarda ortaya çıkan 2 Yeni ilahlara kurban kestiler.

18 Seni oluşturan Kayayı savsakladın, 2 Seni yaratan Tanrıyı unuttun.

Deuteronômio 32:16-18

İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹Tanrın Rabbe tapacak, yalnız Ona kulluk edeceksin› diye yazılmıştır.››

Lucas 4:8

Mesihin sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrıya nağmeler yükseltin.

Colossenses 3:16

O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim.

Jeremias 29:12

34 RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

35 Şöyle seslenin: 2 ‹‹Kurtar bizi, ey kurtarıcımız Tanrı, 2 Topla bizi, ulusların arasından çıkar. 2 Kutsal adına şükredelim, 2 Yüceliğinle övünelim.

36 İsrailin Tanrısı RABbe 2 Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!›› Bütün halk, ‹‹Amin!›› diyerek RABbe övgüler sundu.

1 Crônicas 16:34-36

Apocalipse 15:4

Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Babayla ve Oğlu İsa Mesihledir.

1 João 1:3

Ağzımla Ona yakardım, 2 Övgüsü dilimden düşmedi.

Salmos 66:17

Gelin, tapınalım, eğilelim, 2 Bizi yaratan RABbin önünde diz çökelim.

Salmos 95:6

Tomurcuklanmasa incir ağaçları, 2 Asmalar üzüm vermese, 2 Boşa gitse de zeytine verilen emek, 2 Tarlalar ürün vermese de, 2 Boşalsa da davar ağılları, 2 Sığır kalmasa da ahırlarda,

Ben yine RAB sayesinde sevineceğim, 2 Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

Habacuque 3:17,18

Apocalipse 4:11

Ama içtenlikle tapınanların Babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.

Tanrı ruhtur, Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.››

João 4:23,24

Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

Salmos 100:4

Öyleyse kardeşlerim, Tanrının merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrıyı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.

Romanos 12:1

‹‹Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

2 Samuel 7:22

Senin sevgin yaşamdan iyidir, 2 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

Ömrümce sana övgüler sunacağım, 2 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

Salmos 63:3,4

RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, 2 Kutsal giysiler içinde RABbe tapının!

Salmos 29:2

Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrıya sürekli övgü kurbanları, yani Onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.

Hebreus 13:15

Onu ezgilerle, ilahilerle övün, 2 Bütün harikalarını anlatın!

1 Crônicas 16:9

1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar, 2 Tanrıya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, 2 Ona görkemli övgüler sunun!

3 ‹‹Ne müthiş işlerin var!›› deyin Tanrıya, 2 ‹‹Öyle büyük gücün var ki, 2 Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor, 2 İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.›› |iSela

Salmos 66:1-4

1 RABbe övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrıya övgüler sunun! 2 Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun Ona!

2 Övgüler sunun Ona güçlü işleri için! 2 Övgüler sunun Ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak Ona övgüler sunun! 2 Çenkle ve lirle Ona övgüler sunun!

4 Tef ve dansla Ona övgüler sunun! 2 Saz ve neyle Ona övgüler sunun!

5 Zillerle Ona övgüler sunun! 2 Çınlayan zillerle Ona övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

Salmos 150:1-6

Yüksek sesle şöyle diyordu: ‹‹Tanrıdan korkun! Onu yüceltin! Çünkü Onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!››

Apocalipse 14:7

Rab diyor ki, ‹‹Bu halk bana yaklaşıp 2 Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, 2 Ama yürekleri benden uzak. 2 Benden korkmaları da 2 İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur.

Isaías 29:13

Kutsallıkta RABbin benzeri yok, 2 Evet, senin gibisi yok, ya RAB! 2 Tanrımız gibi dayanak yok.

1 Samuel 2:2

Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti, yere kapanıp tapındı.

Dedi ki, ‹‹Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. 2 RAB verdi, RAB aldı, 2 RABbin adına övgüler olsun!››

Jó 1:20,21

Ellerimi sana açıyorum, 2 Canım kurak toprak gibi sana susamış. |iSela

Salmos 143:6

İsa ona şöyle karşılık verdi: ‹‹Çekil git, Şeytan! ‹Tanrın Rabbe tapacak, yalnız Ona kulluk edeceksin› diye yazılmıştır.››

Mateus 4:10

21 İsa ona şöyle dedi: ‹‹Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Babaya ne bu dağda, ne de Yeruşalimde tapınacaksınız!

22 Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir.

23 Ama içtenlikle tapınanların Babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.

João 4:21-23

Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki, Tanrıyı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım.

Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir.

Hebreus 12:28,29

Sakının, ayartılıp yoldan çıkmayasınız; başka ilahlara tapmayasınız, önlerinde eğilmeyesiniz.

Deuteronômio 11:16

Ağzımdan sana övgü eksilmez, 2 Gün boyu yüceliğini anarım.

Salmos 71:8

Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.

Êxodo 20:5

Gece yarısına doğru Pavlusla Silas dua ediyor, Tanrıyı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu.

Atos 16:25

Bunları işiten ve gören ben Yuhannayım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım.

Ama o bana, ‹‹Sakın yapma!›› dedi, ‹‹Ben senin, peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrıya tap!››

Apocalipse 22:8,9

Şükredeyim doğruluğu için RAB'be, 2 Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

Salmos 7:17

Levililerden Yeşu, Kadmiel, Bani, Haşavneya, Şerevya, Hodiya, Şevanya ve Petahya halka, ‹‹Ayağa kalkın!›› dediler, ‹‹Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız RABbe övgüler olsun. ‹Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.› ››

Neemias 9:5

‹‹Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB? 2 Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, 2 Harikalar yaratan var mı?

Êxodo 15:11

Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben adı Kıskanç bir RABbim, kıskanç bir Tanrıyım.

Êxodo 34:14

RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

1 Crônicas 16:34

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, 2 Seni çok özlüyorum, 2 Canım sana susamış, 2 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, 2 Bütün varlığımla seni arıyorum.

Salmos 63:1

Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrıya, merhametli Babaya, Rabbimiz İsa Mesihin Tanrısı ve Babasına övgüler olsun!

Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.

2 Coríntios 1:3,4

Yüceltin Tanrımız RABbi, 2 Ayaklarının taburesi önünde tapının! 2 O kutsaldır.

Salmos 99:5

Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir.

Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrının Tapınağında oturacaktır.

2 Tessalonicenses 2:3,4

Öyleyse kardeşlerim, Tanrının merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrıyı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.

Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrının iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Romanos 12:1,2

Adını kardeşlerime duyurayım, 2 Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım:

Ey sizler, RABden korkanlar, Ona övgüler sunun! 2 Ey Yakup soyu, Onu yüceltin! 2 Ey İsrail soyu, Ona saygı gösterin!

Salmos 22:22,23

Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

Salmos 150:6

Tanrıya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.

Tiago 4:8