O Adultério

İsa onlara, ‹‹Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur›› dedi.

‹‹Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.››

Marcos 10:11,12

Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir, 2 RABbin gazabına uğrayan oraya düşer.

Provérbios 22:14

Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.

Çünkü benlik Ruha, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz.

Gálatas 5:16,17

Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.

Mateus 15:19

Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.››

Mateus 5:32

3 Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, 2 Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.

4 Ama sonu pelinotu kadar acı, 2 İki ağızlı kılıç kadar keskindir.

5 Ayakları ölüme gider, 2 Adımları ölüler diyarına ulaşır.

6 Yaşama giden yolu hiç düşünmez, 2 Yolları dolaşıktır, ama farkında değil.

7 Oğlum, şimdi beni dinle, 2 Ağzımdan çıkan sözlerden ayrılma.

8 Öyle kadınlardan uzak dur, 2 Yaklaşma evinin kapısına.

9 Yoksa onurunu başkalarına, 2 Yıllarını bir gaddara kaptırırsın.

Provérbios 5:3-9

Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak.

Hebreus 13:4

3 Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, 2 Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.

4 Ama sonu pelinotu kadar acı, 2 İki ağızlı kılıç kadar keskindir.

5 Ayakları ölüme gider, 2 Adımları ölüler diyarına ulaşır.

6 Yaşama giden yolu hiç düşünmez, 2 Yolları dolaşıktır, ama farkında değil.

Provérbios 5:3-6

Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım, ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor.

Bak, onu yatağa düşüreceğim; onun yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım.

Apocalipse 2:21,22

‹‹ ‹Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir.

Levítico 20:10

‹‹Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.››

Lucas 16:18

Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrıya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrıya düşman eder.

Tiago 4:4

‹‹Zina etmeyeceksin.

Êxodo 20:14

27 İnsan koynuna ateş alır da, 2 Giysisi yanmaz mı?

28 Korlar üzerinde yürür de, 2 Ayakları kavrulmaz mı?

29 Başkasının karısıyla yatan adamın durumu budur. 2 Böyle bir ilişkiye giren cezasız kalmaz.

Provérbios 6:27-29

Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler.

1 Coríntios 6:18

Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi, 2 Hep seni doyursun memeleri. 2 Aşkıyla sürekli coş.

Oğlum, neden ahlaksız bir kadınla coşasın, 2 Neden başka birinin karısını koynuna alasın?

Provérbios 5:19,20

Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin.

Levítico 18:20

Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliğini miras alamayacaklar.

Gálatas 5:19-21

8 Öyle kadınlardan uzak dur, 2 Yaklaşma evinin kapısına.

9 Yoksa onurunu başkalarına, 2 Yıllarını bir gaddara kaptırırsın.

10 Varını yoğunu yer bitirir yabancılar, 2 Emeğin başka birinin evini bayındır kılar.

11 Ah çekip inlersin ömrünün son günlerinde, 2 Etinle bedenin tükendiğinde.

12 ‹‹Eğitilmekten neden bu kadar nefret ettim, 2 Yüreğim uyarıları neden önemsemedi?›› dersin.

13 ‹‹Öğretmenlerimin sözünü dinlemedim, 2 Beni eğitenlere kulak vermedim.

14 Halkın ve topluluğun arasında 2 Tam bir yıkımın eşiğine gelmişim.››

Provérbios 5:8-14

Zina eden adam sağduyudan yoksundur. 2 Yaptıklarıyla kendini yok eder.

Provérbios 6:32

32 Zina eden adam sağduyudan yoksundur. 2 Yaptıklarıyla kendini yok eder.

33 Payına düşen dayak ve onursuzluktur, 2 Asla kurtulamaz utançtan.

34 Çünkü kıskançlık kocanın öfkesini azdırır, 2 Öç alırken acımasız olur.

35 Hiçbir fidye kabul etmez, 2 Gönlünü alamazsın armağanların çokluğuyla.

Provérbios 6:32-35

‹‹ ‹Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz.

Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.

Mateus 5:27,28

O kadının evi insanı ölüme, 2 Yolları ölülere götürür.

Ona gidenlerden hiçbiri geri dönmez, 2 Yaşam yollarına erişmez.

Provérbios 2:18,19

5 ‹‹Musa, Yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?››

6 Bunları İsayı denemek amacıyla söylüyorlardı; Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu.

7 Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, ‹‹İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!›› dedi.

8 Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı.

9 Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsayı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu.

10 İsa doğrulup ona, ‹‹Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?›› diye sordu.

11 Kadın, ‹‹Hiçbiri, Efendim›› dedi. İsa, ‹‹Ben de seni yargılamıyorum›› dedi. ‹‹Git, artık bundan sonra günah işleme!››

João 8:4-11