Agradecimento pela Vida

durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

Efésios 5:20

Dağların köklerine kadar battım, 2 Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan; 2 Ama, ya RAB, Tanrım, 2 Canımı sen kurtardın çukurdan.

Soluğum tükenince seni andım, ya RAB, 2 Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

Jonas 2:6,7

Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, 2 Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım. yazılır.

Sende sevinç bulacak, coşacağım, 2 Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

Salmos 9:1,2

RABbe övgüler sunun! 2 Ey gönlüm, RABbe övgüler sun.

Yaşadıkça RABbe övgüler sunacak, 2 Var oldukça Tanrıma ilahiler söyleyeceğim.

Salmos 146:1,2

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı! 2 Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar, 2 Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin, 2 Senin ışığınla aydınlanırız.

Salmos 36:7-9

Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun!

2 Coríntios 9:15

Bizi Mesihte her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesihin Babası Tanrıya övgüler olsun.

Efésios 1:3

‹‹Yiyip doyunca, size verdiği verimli ülke için Tanrınız RABbe övgüler sunun.

Deuteronômio 8:10

Davamı sen savundun, ya Rab, 2 Canımı kurtardın.

Lamentações 3:58

Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

Salmos 150:6

Ömrümce RABbe ezgiler söyleyecek, 2 Var oldukça Tanrımı ilahilerle öveceğim.

Düşüncem ona hoş görünsün, 2 Sevincim RAB olsun!

Salmos 104:33,34

Bilin ki RAB Tanrıdır. 2 Bizi yaratan Odur, biz de Onunuz, 2 Onun halkı, otlağının koyunlarıyız.

Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

Salmos 100:3,4

1 Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB, 2 Çünkü beni kurtardın, 2 Düşmanlarımı bana güldürmedin.

2 Ya RAB Tanrım, 2 Sana yakardım, bana şifa verdin.

3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın, 2 Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

Salmos 30:1-3

13 İç varlığımı sen yarattın, 2 Annemin rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım, 2 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. 2 Ne harika işlerin var! 2 Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda, 2 Yerin derinliklerinde örüldüğümde, 2 Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni; 2 Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, 2 Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

Salmos 139:13-16

12 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Babaya şükretmeniz için dua ediyoruz.

13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı.

14 Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

15 Görünmez Tanrının görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı Odur.

16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- Onda yaratıldı. Her şey Onun aracılığıyla ve Onun için yaratıldı.

17 Her şeyden önce var olan Odur ve her şey varlığını Onda sürdürmektedir.

Colossenses 1:12-17