Amor de Deus

‹‹Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

João 3:16

Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

Romanos 5:8

Şükredin RABbe, çünkü O iyidir, 2 |iSevgisi sonsuzdur;

Salmos 136:1

Oysa sen, ya Rab, 2 Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, 2 Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrısın.

Salmos 86:15

Ey Tanrı, tapınağında, 2 Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

Salmos 48:9

Gözümde değerli ve saygın olduğun, 2 Seni sevdiğim için, senin yerine insanlar, 2 Canın karşılığında halklar vereceğim.

Isaías 43:4

Tanrıyı sevmek Onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir.

1 João 5:3

Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: 2 Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, 2 Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.

Jeremias 31:3

Beni sevenleri ben de severim, 2 Gayretle arayan beni bulur.

Provérbios 8:17

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrıdandır. Seven herkes Tanrıdan doğmuştur ve Tanrıyı tanır.

Sevmeyen kişi Tanrıyı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.

1 João 4:7,8

Sürekli göster 2 Seni tanıyanlara sevgini, 2 Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

Salmos 36:10

Mesihle birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla sürdürüyorum.

Gálatas 2:20

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ‹‹Tanrının çocukları›› deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

1 João 3:1

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.

1 Coríntios 13:4

Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. 2 Alabildiğine sevinecek senin için, 2 Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.›› ‹‹Susacak››.

Sofonias 3:17

9 Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye Onu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.

10 Tanrıyı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

11 Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.

1 João 4:9-11

Senin sevgin yaşamdan iyidir, 2 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

Salmos 63:3

Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür.

Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu, Mesihte ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor, gerçek ışık şimdiden parlıyor.

1 João 2:7,8

Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.

2 Coríntios 13:14

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesihle birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz.

Efésios 2:4,5

Tanrının bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrıda yaşar, Tanrı da onda yaşar.

1 João 4:16

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

Romanos 8:38,39

Rab yüreklerinizi Tanrının sevgisine, Mesihin sabrına yöneltsin.

2 Tessalonicenses 3:5

Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.

1 João 4:19

RAB sevecen ve lütfedendir, 2 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

Salmos 103:8