Aniversario de Casamento

Bugün RABbin yarattığı gündür, 2 Onun için sevinip coşalım!

Salmos 118:24

Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrının birleştirdiğini, insan ayırmasın.››

Mateus 19:6

Tanrının Mesih İsada size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum.

1 Coríntios 1:4

Ben sevgilime aitim, 2 O da bana tutkun.

Cânticos 7:10

4 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.

5 Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.

6 Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir.

7 Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

1 Coríntios 13:4-7

Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, 2 Bilgelik kazanalım.

Salmos 90:12

Sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum.

Filipenses 1:3

Öyle bir sevinç verdin ki bana, 2 Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

Salmos 4:7

Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.

Colossenses 3:14

Sevgiyi engin sular söndüremez, 2 Irmaklar süpürüp götüremez. 2 İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile, 2 Yine de hor görülür!

Cânticos 8:7

Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım, 2 Hiç kusurun yok.

Cânticos 4:7