Céu

‹‹Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, 2 Yollarım da sizin yollarınızdan, 2 Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

Isaías 55:9

Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcıyı, Rab İsa Mesihi bekliyoruz.

Filipenses 3:20

‹‹Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar.

Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar.

Mateus 6:19,20

İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut Onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

Atos 1:9

‹‹Ey Egemen RAB! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok.

Jeremias 32:17

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrının Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

Gênesis 1:1,2

Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek Ona yücelik olsun! Amin.

2 Timóteo 4:18

Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz.

Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz.

1 Timóteo 6:7,8

Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, 2 Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

Salmos 108:5

Senden başka kimim var göklerde? 2 İstemem senden başkasını yeryüzünde.

Salmos 73:25

Mateus 19:14

Yukarı odalarını gökyüzünde yapan, 2 Kubbesini yeryüzünde kuran, 2 Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken Odur; 2 Onun adı RABdir.

Amós 9:6

Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

Colossenses 3:2

Yeri göğü yaratan 2 RAB'bin adı yardımcımızdır.

Salmos 124:8

Gökler Tanrının görkemini açıklamakta, 2 Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

Gün güne söz söyler, 2 Gece geceye bilgi verir.

Salmos 19:1,2

Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

João 14:2

Rabbin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrının borazanıyla gökten inecek. Önce Mesihe ait ölüler dirilecek.

Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rable birlikte olacağız.

1 Tessalonicenses 4:16,17

Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrının çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman Ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü Onu olduğu gibi göreceğiz.

Mesihte bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.

1 João 3:2,3

İsa ona, ‹‹Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle›› dedi.

Mateus 19:21

Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.››

Mateus 24:35

Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

Efésios 6:12

İsa onları kentin dışına, Beytanyanın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı.

Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.

Lucas 24:50,51

Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır.

Eclesiastes 3:1

‹‹Kim gizli yere saklanır da 2 Onu görmem?›› diyor RAB, 2 ‹‹Yeri göğü doldurmuyor muyum?›› diyor RAB.

Jeremias 23:24

Annesinin rahminden çıplak çıkar insan. 2 Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider, 2 Emeğinden hiçbir şey götürmez elinde.

Eclesiastes 5:15