Compaixão

Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun.

1 Pedro 3:8

Ama RAB, ‹‹Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?›› diyor, 2 ‹‹Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 2 Kadın unutabilir, 2 Ama ben seni asla unutmam.

Bak, adını avuçlarıma kazıdım, 2 Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

Isaías 49:15,16

‹‹Yahuda halkını güçlendireceğim, 2 Yusuf soyunu kurtarıp 2 Sürgünden geri getireceğim. 2 Çünkü onlara acıyorum. 2 Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar. 2 Çünkü ben onların Tanrısı RABbim ve onları yanıtlayacağım.

Zacarias 10:6

RABbin sevgisi hiç tükenmez, 2 Merhameti asla son bulmaz; sayesinde yok olmadık.››

Her sabah tazelenir onlar, 2 Sadakatin büyüktür.

Lamentações 3:22,23

Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın.

Romanos 12:15

‹‹Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Gerçek adaletle yargılayın; birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin.

Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın.›

Zacarias 7:9,10

Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrının sevgisi olabilir mi?

1 João 3:17

‹‹Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor, 2 Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. 2 Çünkü RAB adil Tanrıdır. 2 Ne mutlu Onu özlemle bekleyenlere!››

Isaías 30:18

Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.

Hebreus 4:15

Öyleyse, Tanrının kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

Colossenses 3:12

Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrıya, merhametli Babaya, Rabbimiz İsa Mesihin Tanrısı ve Babasına övgüler olsun!

Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.

2 Coríntios 1:3,4

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, 2 RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

Salmos 103:13

Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Efésios 4:32