Confiança em Deus

Ey Her Şeye Egemen RAB, 2 Ne mutlu sana güvenen insana!

Salmos 84:12

RABbe güven bütün yüreğinle, 2 Kendi aklına bel bağlama.

Provérbios 3:5

Sana güvenirim korktuğum zaman.

Salmos 56:3

Tanrının her sözü güvenilirdir, 2 O kendisine sığınan herkese kalkandır.

Provérbios 30:5

8 ‹‹Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu da Tanrının melekleri önünde açıkça kabul edecek.

9 Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, kendisi de Tanrının melekleri önünde inkâr edilecek.

10 İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa Kutsal Ruha küfreden bağışlanmayacaktır.

Lucas 12:8-10

Sana güvendiler atalarımız, 2 Sana dayandılar, onları kurtardın.

Salmos 22:4

‹‹O benim sığınağım, kalemdir›› derim RAB için, 2 ‹‹Tanrımdır, Ona güvenirim.››

Salmos 91:2

Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım! 2 Peşime düşenlerden kurtar beni, 2 Özgür kıl.

Salmos 7:1

4 Çünkü RABbin sözü doğrudur, 2 Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever, 2 RABbin sevgisi yeryüzünü doldurur.

6 Gökler RABbin sözüyle, 2 Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

Salmos 33:4-6

RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 2 Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, 2 Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

Salmos 18:2

Bazıları savaş arabalarına, 2 Bazıları atlarına güvenir, 2 Bizse Tanrımız RABbin adına güveniriz.

Salmos 20:7

4 Mesih sayesinde Tanrıya böyle bir güvenimiz vardır.

5 Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrıdır.

6 O bizi yazılı yasaya değil, Ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır.

2 Coríntios 3:4-6

RABbe güvenenler Siyon Dağına benzer, 2 Sarsılmaz, sonsuza dek durur.

Salmos 125:1

6 Örneğin, ‹‹İbrahim Tanrıya iman etti, böylece aklanmış sayıldı.››

7 Öyleyse şunu bilin ki, İbrahimin gerçek oğulları iman edenlerdir.

8 Kutsal Yazı, Tanrının öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahime, ‹‹Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak›› müjdesini önceden verdi.

9 Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahimle birlikte kutsanırlar.

Gálatas 3:6-9

Ben senin sevgine güveniyorum, 2 Yüreğim kurtarışınla coşsun.

Salmos 13:5

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.››

Josué 1:9

Sana güvendiği için 2 Düşüncelerinde sarsılmaz olanı 2 Tam bir esenlik içinde korursun.

Isaías 26:3

Beni öldürecek, umudum kalmadıfç, 2 Hiç olmazsa yürüdüğüm yolun doğruluğunu yüzüne karşı savunayım. bile Ona güvenim sarsılmaz.››

Jó 13:15

Seni tanıyanlar sana güvenir, 2 Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

Salmos 9:10

RAB iyidir, 2 Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.

Naum 1:7

Aranızda RABden korkan, 2 Kulunun sözünü dinleyen kim var? 2 Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan, 2 RABbin adına güvensin, Tanrısına dayansın.

Isaías 50:10

Kötü haberden korkmaz, 2 Yüreği sarsılmaz, RABbe güvenir.

Salmos 112:7

Bunun için emek veriyor, mücadele ediyoruz. Çünkü umudumuzu bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan diri Tanrıya bağladık.

1 Timóteo 4:10

Ey halkım, her zaman Ona güven, 2 İçini dök Ona, 2 Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela

Salmos 62:8

RABbe sonsuza dek güvenin, 2 Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.

Isaías 26:4

Sıkıntılı günümde sana yakarırım, 2 Çünkü yanıtlarsın beni.

Salmos 86:7

Tanrı kurtuluşumuzdur. 2 Ona güvenecek, yılmayacağız. 2 Çünkü RAB gücümüz ve ezgimizdir. 2 O kurtardı bizi.››

Isaías 12:2

RABbe sığınmak 2 İnsana güvenmekten iyidir.

Salmos 118:8

Kötülerin acısı çoktur, 2 Ama RABbe güvenenleri Onun sevgisi kuşatır.

Salmos 32:10

Tanrının yolu kusursuzdur, 2 RABbin sözü arıdır. 2 O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

2 Samuel 22:31

‹‹Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrıya iman edin, bana da iman edin.

João 14:1

Her şeyi RABbe bırak, 2 Ona güven, O gerekeni yapar.

Salmos 37:5

Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB, 2 Gençliğimden beri dayanağım sensin.

Salmos 71:5