Crianças

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi.

João 1:12

Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor.

Romanos 8:19

Doğru ve dürüst bir babaya 2 Sahip olan çocuklara ne mutlu!

Provérbios 20:7

Ahmak babasının uyarılarını küçümser, 2 İhtiyatlı kişi azara kulak verir.

Provérbios 15:5

1 Bu sırada öğrencileri İsaya yaklaşıp, ‹‹Göklerin Egemenliğinde en büyük kimdir?›› diye sordular.

2 İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz.

4 Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliğinde en büyük odur.

Mateus 18:1-4

Onlar, ‹‹Rab İsaya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz›› dediler.

Atos 16:31

Akılsız çocuk babasına üzüntü, 2 Annesine acı verir.

Provérbios 17:25

Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, 2 Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, 2 Boynun için gerdanlık olacaktır.

Provérbios 1:8,9

Çocuklarım, şimdi beni dinleyin: 2 Yolumu izleyenlere ne mutlu!

Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun, 2 Görmezlikten gelmeyin onları.

Provérbios 8:32,33

Kutsal Yasayı yerine getiren çocuk akıllıdır, 2 Oburlarla arkadaşlık edense babasını utandırır.

Provérbios 28:7

Bu arada bazıları küçük çocukları İsanın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar.

İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ‹‹Bırakın, çocuklar bana gelsin›› dedi. ‹‹Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrının Egemenliği böylelerinindir.

Marcos 10:13,14

Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, 2 Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.

Provérbios 22:15

Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun.

1 João 5:21

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. 2 Seven baba özenle terbiye eder.

Provérbios 13:24

Evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletmeli, her yönden saygılı olmalarını sağlamalı.

1 Timóteo 3:4

İsa bundan sonra şöyle dedi: ‹‹Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim.

Mateus 11:25

Size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik sağlaması ve Tanrınız RABbin sonsuza dek size vereceği bu topraklarda uzun yıllar yaşamanız için bugün size bildirdiğim RABbin kurallarına, buyruklarına uyun.››

Deuteronômio 4:40

Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder.

Colossenses 3:20

5 Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz: ‹‹Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.

6 Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.››

7 Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez?

8 Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız.

9 Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse Ruhlar Babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi?

Hebreus 12:5-9

Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrının çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman Ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü Onu olduğu gibi göreceğiz.

Mesihte bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.

1 João 3:2,3

Bilge kişi terbiye edilmeyi sever, 2 Alaycı kişi azarlansa da aldırmaz.

Provérbios 13:1

Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder.

Romanos 8:16

Diriler, yalnız diriler 2 Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder; 2 Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır.

Isaías 38:19

Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, 2 Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

Provérbios 22:6

‹‹Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının! Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerdeki Babamın yüzünü her zaman görürler.››

Mateus 18:10

Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

Deuteronômio 6:6,7

Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.

2 Timóteo 2:22

Oğlum, unutma öğrettiklerimi, 2 Aklında tut buyruklarımı.

Çünkü bunlar ömrünü uzatacak, 2 Yaşam yıllarını, esenliğini artıracaktır.

Provérbios 3:1,2

İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.

Lucas 2:52

Çocuk bile eylemleriyle kendini belli eder, 2 Yaptıkları pak ve doğru mu, değil mi, anlaşılır.

Provérbios 20:11

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

Efésios 6:4

Mateus 19:14

Babasına saldıran, annesini kovan çocuk, 2 Ailesinin utancı ve yüzkarasıdır.

Provérbios 19:26

Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, 2 Esenlikleri tam olacak.

Isaías 54:13

Çünkü Mesih İsaya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrının oğullarısınız.

Vaftizde Mesihle birleşenlerinizin hepsi Mesihi giyindi.

Gálatas 3:26,27

Çocuklar RABbin verdiği bir armağandır, 2 Rahmin ürünü bir ödüldür.

Salmos 127:3

Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? 2 Senin sözünü tutmakla.

Salmos 119:9

Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.

2 Timóteo 2:2

Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

Deuteronômio 6:7

Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir.

Hebreus 12:11

O zaman gençliğinde 2 Sağlıklı yetişen fidan gibi olacak oğullarımız, 2 Sarayın oymalı sütunları gibi olacak kızlarımız.

Salmos 144:12

Oğlum, unutma öğrettiklerimi, 2 Aklında tut buyruklarımı.

Provérbios 3:1

Torunlar yaşlıların tacıdır, 2 Çocukların övüncü anne babalarıdır.

Provérbios 17:6

Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi, 2 Sevdiğini azarlar.

Provérbios 3:12

Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz!

3 João 1:4

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

Mateus 5:9

Size bildirdiğim bütün bu buyruklara iyice uyun ki, size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza sürekli iyilik gelsin. Böylece Tanrınız RABbin gözünde iyi ve doğru olanı yapmış olacaksınız.››

Deuteronômio 12:28

Genç Samuel Elinin yönetimi altında RABbe hizmet ediyordu. O günlerde RABbin sözü seyrek geliyordu; görümler de azalmıştı.

1 Samuel 3:1

Değnekle terbiye bilgelik kazandırır, 2 Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır.

Provérbios 29:15

Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.

Colossenses 3:21

Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: 2 Size RAB korkusunu öğreteyim.

Salmos 34:11

Dürüst yaşayan bir yoksul olmak, 2 Yalancı bir akılsız olmaktan yeğdir.

Provérbios 19:1

Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliğinde en büyük odur.

Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur.

Mateus 18:3-5

Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‹‹Abba, Baba!›› diye sesleniriz.

Romanos 8:15

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ‹‹Tanrının çocukları›› deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

1 João 3:1

Durumu görünce ayağa kalktım; soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, ‹‹Onlardan korkmayın!›› dedim, ‹‹Yüce ve görkemli Rabbi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın.››

Neemias 4:14

Bilge çocuk babasını sevindirir, 2 Akılsız çocuksa annesini küçümser.

Provérbios 15:20

Yavrularım, size yazıyorum, Çünkü Mesihin adı uğruna günahlarınız bağışlandı.

1 João 2:12

Sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver, 2 Yaşlandığı zaman anneni hor görme.

Gerçeği satın al ve satma; 2 Bilgeliği, terbiyeyi, aklı da.

Provérbios 23:22,23

Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkâr etmiş, imansızdan beter olmuştur.

1 Timóteo 5:8

Tanrının Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrının oğullarıdır.

Romanos 8:14

Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur.

‹‹İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.›› Vaat içeren ilk buyruk budur.

Efésios 6:1-3

Babam bana şunu öğretti: 2 ‹‹Söylediklerime yürekten sarıl, 2 Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın.

Bilgeliği ve aklı sahiplen, 2 Söylediklerimi unutma, onlardan sapma.

Provérbios 4:4,5

Ama RAB, ‹‹Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?›› diyor, 2 ‹‹Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 2 Kadın unutabilir, 2 Ama ben seni asla unutmam.

Bak, adını avuçlarıma kazıdım, 2 Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

Isaías 49:15,16

Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrıyı örnek alın.

Efésios 5:1

Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, 2 Onu değnekle dövsen de ölmez.

Provérbios 23:13

Bunlar sizin için boş sözler değildir, sizin yaşamınızdır. Şeria Irmağından geçerek mülk edineceğiniz ülkede ömrünüz bu sözler sayesinde uzun olacaktır.››

Deuteronômio 32:46,47

Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: ‹‹Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.››

Marcos 9:36,37

Yemekten sonra İsa, Simun Petrusa, ‹‹Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?›› diye sordu. Petrus, ‹‹Evet, ya Rab›› dedi, ‹‹Seni sevdiğimi bilirsin.›› İsa ona, ‹‹Kuzularımı otlat›› dedi.

João 21:15