Dificuldades

8 Bulutların içine suları sarar, 2 Bulutlar yırtılmaz onların ağırlığı altında.

9 Dolunayın yüzünü örter, 2 Üstüne bulutlarını serper.

10 Suların yüzeyine sınır çizer 2 Işıkla karanlığın ayrıldığı yerde.

Jó 26:8-10

İsa, ‹‹Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?›› dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu.

Hepsi hayret içinde kaldı. ‹‹Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de Onun sözünü dinliyor?›› dediler.

Mateus 8:26,27

Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrının sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar?

‹‹Öyleyse, ‹Ne yiyeceğiz?› ‹Ne içeceğiz?› ya da ‹Ne giyeceğiz?› diyerek kaygılanmayın.

Mateus 6:30,31

39 RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, 2 Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.

40 İstediler, bıldırcın gönderdi, 2 Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.

41 Kayayı yardı, sular fışkırdı, 2 Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.

Salmos 105:39-41

Kamçılayan dillerden uzak kalacak, 2 Yıkım gelince korkmayacaksın.

Jó 5:21

Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer, 2 Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin.

Salmos 89:9

‹‹O benim sığınağım, kalemdir›› derim RAB için, 2 ‹‹Tanrımdır, Ona güvenirim.››

Salmos 91:2

Gençtim, ömrüm tükendi, 2 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, 2 Soyunun ekmek dilendiğini.

Salmos 37:25

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, 2 Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. bilinmeyen bir müzik terimi.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, 2 Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse, 2 Kabaran deniz dağları titretse bile. |iSela

Salmos 46:1-3

Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.

Isaías 4:6

RABbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca, küpten un, çömlekten yağ eksilmedi.

1 Reis 17:16

35 Mesihin sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?

36 Yazılmış olduğu gibi: ‹‹Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz, Kasaplık koyun sayılıyoruz.››

37 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

38 Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

Romanos 8:35-39

Suların içinden geçerken seninle olacağım, 2 Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. 2 Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, 2 Alevler seni yakmayacak.

Isaías 43:2

RAB ezilenler için bir sığınak, 2 Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

Seni tanıyanlar sana güvenir, 2 Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

Salmos 9:9,10

Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden, 2 Denizlerin azgın dalgalarından 2 Daha güçlüdür.

Salmos 93:4

RAB yetkinlerin her gününü gözetir, 2 Onların mirası sonsuza dek sürecek.

Kötü günde utanmayacaklar, 2 Kıtlıkta karınları doyacak.

Salmos 37:18,19

Ey halkım, her zaman Ona güven, 2 İçini dök Ona, 2 Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela

Salmos 62:8

RAB iyidir, 2 Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.

Naum 1:7

Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz.

Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz.

2 Coríntios 4:8,9

Çünkü onların öfkesi 2 Duvara çarpan sağanak gibi yükselince, 2 Sen yoksulun, sıkıntı içindeki düşkünün kalesi, 2 Sağanağa karşı sığınak, 2 Sıcağa karşı gölgelik oldun.

Isaías 25:4

‹‹ ‹Susamış toprağı sulayacak, 2 Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. 2 Çocuklarının üzerine Ruhumu dökecek, 2 Soyunu kutsayacağım.

Isaías 44:3

Fırtınayı limanlığa çevirdi, 2 Yatıştı dalgalar;

Salmos 107:29

Kadınsa çöle kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı.

Apocalipse 12:6

Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir.

Lucas 10:19