Educação das Crianças

Henüz umut varken çocuğunu eğit, 2 Onun yıkımına neden olma.

Provérbios 19:18

Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

Deuteronômio 6:6,7

Ağzından bilgelik akar, 2 Dili iyilik öğütler.

Provérbios 31:26

Horevde Tanrınız RABbin önünde durduğunuz günü anımsayın. RAB bana şöyle dedi: ‹Sözlerimi dinlemesi için halkı topla. Öyle ki, yaşamları boyunca benden korkmayı öğrensinler, çocuklarına da öğretsinler.›

Deuteronômio 4:10

1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi, 2 Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

2 Özdeyişlerle söze başlayacağım, 2 Eski sırları anlatacağım,

3 Duyduğumuzu, bildiğimizi, 2 Atalarımızın bize anlattığını.

4 Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz; 2 RABbin övgüye değer işlerini, 2 Gücünü, yaptığı harikaları 2 Gelecek kuşağa duyuracağız.

Salmos 78:1-4

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. 2 Seven baba özenle terbiye eder.

Provérbios 13:24

Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, 2 Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.

Provérbios 22:15

Değnekle terbiye bilgelik kazandırır, 2 Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır.

Provérbios 29:15

Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, 2 Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, 2 Boynun için gerdanlık olacaktır.

Provérbios 1:8,9

5 Tanrınız RABbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

7 Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

Deuteronômio 6:5-7

Çocuklar RABbin verdiği bir armağandır, 2 Rahmin ürünü bir ödüldür.

Salmos 127:3

‹‹Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RABbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

Êxodo 20:12

Duyduğumuzu, bildiğimizi, 2 Atalarımızın bize anlattığını.

Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz; 2 RABbin övgüye değer işlerini, 2 Gücünü, yaptığı harikaları 2 Gelecek kuşağa duyuracağız.

Salmos 78:3,4

Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, 2 Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

Provérbios 22:6

8 Tadın da görün, RAB ne iyidir, 2 Ne mutlu Ona sığınan adama!

9 RABden korkun, ey Onun kutsalları, 2 Çünkü Ondan korkanın eksiği olmaz.

10 Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur; 2 Ama RABbe yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.

11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: 2 Size RAB korkusunu öğreteyim.

Salmos 34:8-11

Mateus 19:14

2 Timóteo 3:15

Oğlunu terbiye et, o da sana huzur verecek 2 Ve gönlünü hoşnut edecektir.

Provérbios 29:17

Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsaya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun.

2 Timóteo 3:14,15

Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. 2 Dikkat edin ki anlayışlı olasınız.

Provérbios 4:1

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

Efésios 6:4

18 ‹‹Bu sözlerimi aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir belirti olarak ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın.

19 Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

20 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.

21 Öyle ki, RABbin atalarınıza vermeye söz verdiği topraklar üzerinde sizin de, çocuklarınızın da ömrü uzun olsun ve yeryüzünün üstünde gökler olduğu sürece orada yaşayasınız.

Deuteronômio 11:18-21

Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez?

Hebreus 12:7

Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder.

Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.

Colossenses 3:20,21

‹‹ ‹Susamış toprağı sulayacak, 2 Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. 2 Çocuklarının üzerine Ruhumu dökecek, 2 Soyunu kutsayacağım.

Isaías 44:3

Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

Deuteronômio 6:7

Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: 2 Size RAB korkusunu öğreteyim.

Salmos 34:11

4 Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz; 2 RABbin övgüye değer işlerini, 2 Gücünü, yaptığı harikaları 2 Gelecek kuşağa duyuracağız.

5 RAB Yakup soyuna koşullar bildirdi, 2 İsraile yasa koydu. 2 Bunları çocuklarına öğretsinler diye 2 Atalarımıza buyruk verdi.

6 Öyle ki, gelecek kuşak, yeni doğacak çocuklar bilsinler, 2 Onlar da kendi çocuklarına anlatsınlar,

7 Tanrıya güven duysunlar, 2 Tanrının yaptıklarını unutmasınlar, 2 Onun buyruklarını yerine getirsinler;

Salmos 78:4-7

Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, 2 Onu değnekle dövsen de ölmez.

Onu değnekle döversen, 2 Canını ölüler diyarından kurtarırsın.

Provérbios 23:13,14

Diriler, yalnız diriler 2 Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder; 2 Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır.

Isaías 38:19

Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, 2 Esenlikleri tam olacak.

Isaías 54:13