Ensinar

‹‹İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer.

Mateus 7:24

RAB korkusudur bilgeliğin temeli. 2 Akıl Kutsal Olanı tanımaktır.

Provérbios 9:10

Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra, RABbi tanımayan ve Onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti.

Juízes 2:10

Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma, 2 Onu uygula, çünkü odur yaşamın.

Kötülerin yoluna ayak basma, 2 Yürüme alçakların yolunda,

Provérbios 4:13,14

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

2 Timóteo 3:16,17

Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, özellikle Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görülsün.

Çünkü Kutsal Yazıda şöyle deniyor: ‹‹Harman döven öküzün ağzını bağlama›› ve ‹‹İşçi ücretini hak eder.››

1 Timóteo 5:17,18

Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, 2 Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, 2 Boynun için gerdanlık olacaktır.

Provérbios 1:8,9

20 Oğlum, babanın buyruklarına uy, 2 Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

21 Bunlar sürekli yüreğinin bağı olsun, 2 Tak onları boynuna.

22 Yolunda sana rehber olacak, 2 Seni koruyacaklar yattığın zaman; 2 Söyleşecekler seninle uyandığında.

23 Bu buyruklar sana çıra, 2 Öğretilenler ışıktır. 2 Eğitici uyarılar yaşam yolunu gösterir.

Provérbios 6:20-23

Mesihin sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrıya nağmeler yükseltin.

Colossenses 3:16

Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.

Romanos 15:4

1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi, 2 Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

2 Özdeyişlerle söze başlayacağım, 2 Eski sırları anlatacağım,

3 Duyduğumuzu, bildiğimizi, 2 Atalarımızın bize anlattığını.

4 Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz; 2 RABbin övgüye değer işlerini, 2 Gücünü, yaptığı harikaları 2 Gelecek kuşağa duyuracağız.

Salmos 78:1-4

23 Her şeyden önce de yüreğini koru, 2 Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.

24 Yalan çıkmasın ağzından, 2 Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden.

25 Gözlerin hep ileriye baksın, 2 Dosdoğru önüne!

26 Gideceğin yolu düzle, 2 O zaman bütün işlerin sağlam olur.

27 Sapma sağa sola, 2 Ayağını kötülükten uzak tut.

Provérbios 4:23-27

Bilgelerin öğrettikleri yaşam kaynağıdır, 2 İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır.

Provérbios 13:14

Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler.

Sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneosla Filitos bunlardandır.

2 Timóteo 2:16,17

1 Davut oğlu İsrail Kralı Süleymanın özdeyişleri:

2 Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, 2 Akıllıca sözleri anlamak,

3 Başarıya götüren terbiyeyi edinip 2 Doğru, haklı ve adil olanı yapmak,

4 Saf kişiyi ihtiyatlı, 2 Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir.

5 Özdeyişlerle benzetmeleri, 2 Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için 2 Bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın, 2 Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın.

7 RAB korkusudur bilginin temeli. 2 Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.

Provérbios 1:1-7

5 Bilgeliği ve aklı sahiplen, 2 Söylediklerimi unutma, onlardan sapma.

6 Bilgelikten ayrılma, o seni korur. 2 Sev onu, seni gözetir.

7 Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. 2 Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık.

8 Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek, 2 Ona sarılırsan seni onurlandıracak.

Provérbios 4:5-8

5 Tanrınız RABbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

7 Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

Deuteronômio 6:5-7

Haddini aşıp Mesihin öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır.

2 João 1:9

14 Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı.

15 Yahudiler şaşırdılar. ‹‹Bu adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl bu kadar bilgili olabilir?›› dediler.

16 İsa onlara, ‹‹Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir›› diye karşılık verdi.

17 ‹‹Eğer bir kimse Tanrının isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrıdan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir.

18 Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve Onda haksızlık yoktur.

João 7:14-18