Espírito

‹‹Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.››

Mateus 26:41

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, 2 Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

11 Beni huzurundan atma, 2 Kutsal Ruhunu benden alma.

12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, 2 Bana destek ol, istekli bir ruh ver.

Salmos 51:10-12

Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.

İmanlıların hepsi Kutsal Ruhla doldular, Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.

Atos 2:3,4

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

2 Coríntios 3:18

Bunun üzerine şöyle dedi: ‹‹RAB Zerubbabile, ‹Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhumla başaracaksın› diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zacarias 4:6

Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.

Tiago 2:26

‹‹Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

Mateus 5:3

Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesihin iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrının bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesihin sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Efésios 3:16,17

RAB gönlü kırıklara yakındır, 2 Ruhu ezginleri kurtarır.

Salmos 34:18

İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrının düşüncelerini de Tanrının Ruhundan başkası bilemez.

1 Coríntios 2:11

Çünkü dualarınızla ve İsa Mesihin Ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum.

Filipenses 1:19

Tanrı ruhtur, Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.››

João 4:24

Tanrının sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

Hebreus 4:12

Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‹‹Abba, Baba!›› diye sesleniriz.

Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder.

Romanos 8:15,16

Çünkü benlik Ruha, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz.

Gálatas 5:17

Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir.

Romanos 8:10

Egemen RAB bu kemiklere şöyle diyor: İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız.

Ezequiel 37:5

Ruhun ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

Gálatas 5:22,23

Uyardığımda yola gelin, o zaman size yüreğimi açar, 2 Sözlerimi anlamanıza yardım ederim.

Provérbios 1:23

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruhun kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.

Romanos 8:26

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Babanın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?››

Lucas 11:13

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrının Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

Gênesis 1:1,2

Bedeninizin, Tanrıdan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.

Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.

1 Coríntios 6:19,20

Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

2 Timóteo 1:7

Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin.

Romanos 12:11

Rabbimiz İsa Mesihin Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum.

Efésios 1:17

Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.

1 João 4:1

Rable birleşen kişiyse Onunla tek ruh olur.

1 Coríntios 6:17

Tanrıda yaşadığımızı ve Onun bizde yaşadığını bize kendi Ruhundan vermiş olmasından anlıyoruz.

1 João 4:13

Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.

Gálatas 5:16

Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruha dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir.

Romanos 8:6

Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim.

O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.

Ezequiel 11:19,20

İnsan her yaptığını temiz sanır, 2 Ama niyetlerini tartan RABdir.

Provérbios 16:2

Ama içtenlikle tapınanların Babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.

Tanrı ruhtur, Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.››

João 4:23,24

Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder.

Romanos 8:16

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

Romanos 15:13

Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim.

2 Coríntios 7:1

Gümüş tel kopmadan, 2 Altın tas kırılmadan, 2 Testi çeşmede parçalanmadan, 2 Kuyu makarası kırılmadan,

Toprak geldiği yere dönmeden, 2 Ruh onu veren Tanrıya dönmeden, 2 Seni yaratanı anımsa.

Eclesiastes 12:6,7

Gururun ardından yıkım, 2 Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.

Mazlumlar arasında alçakgönüllü biri olmak, 2 Kibirlilerle çapul malı paylaşmaktan iyidir.

Provérbios 16:18,19

Oysa insana ruh, 2 Her Şeye Gücü Yetenin soluğu akıl verir.

Jó 32:8

Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla da zihnimle de ilahi söyleyeceğim.

1 Coríntios 14:15

Önderlere, 2 Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

O son soluğunu verince toprağa döner, 2 O gün tasarıları da biter.

Salmos 146:3,4

Egemen RABbin Ruhu üzerimdedir. 2 Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. 2 Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, 2 Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 2 Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, 2 RABbin lütuf yılını, 2 Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, 2 Yas tutanların hepsini avutmak, 2 Siyonda yas tutanlara yardım sağlamak 2 -Kül yerine çelenk, 2 Yas yerine sevinç yağı, 2 Çaresizlik ruhu yerine 2 Onlara övgü giysisini vermek- için 2 RAB beni gönderdi. 2 Öyle ki, RABbin görkemini yansıtmak için, 2 Onlara ‹‹RABbin diktiği doğruluk ağaçları›› densin.

Isaías 61:1

Tanrının Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrının oğullarıdır.

Romanos 8:14

Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.

Filipenses 4:23

Sabırlı kişi yiğitten üstündür, 2 Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.

Provérbios 16:32

Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, 2 Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

Salmos 51:17

İnsanın ruhu RABbin ışığıdır, 2 İç varlığın derinliklerine işler.

Provérbios 20:27

Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‹‹Abba, Baba!›› diye sesleniriz.

Romanos 8:15

Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruhun izinde yürüyelim.

Gálatas 5:25