Simplicidade do Evangelho

27 Ne var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.

28 Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti.

29 Öyle ki, Tanrının önünde hiç kimse övünemesin.

1 Coríntios 1:27-29

Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesihin çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjdeyi yaymaya gönderdi.

1 Coríntios 1:17

Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu.

1 Coríntios 2:4

Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.››

João 12:32