Falar

Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar, 2 Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.

Provérbios 15:22

Çok konuşanın günahı eksik olmaz, 2 Sağduyulu kişiyse dilini tutar.

Provérbios 10:19

‹‹Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun.

Mateus 18:15

Dedikoducu sır saklayamaz, 2 Oysa güvenilir insan sırdaş olur.

Provérbios 11:13

RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını!

Salmos 105:1

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.

Mateus 6:7

Dil ölüme de götürebilir, yaşama da; 2 Konuşmayı seven, dilin meyvesine katlanmak zorundadır.

Provérbios 18:21

Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız.

1 Pedro 3:9

Uygun yanıt sahibini mutlu eder, 2 Yerinde söylenen söz ne güzeldir!

Provérbios 15:23

Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim.

1 João 3:18

Dilini tutan canını korur, 2 Ama boşboğazın sonu yıkımdır.

Provérbios 13:3

Ağzını hakkını savunamayan için, 2 Kimsesizin davasını gütmek için aç.

Provérbios 31:8

Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır.

Lucas 12:3

Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, 2 Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

Provérbios 15:1

Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir.

Tiago 3:2

Çenesini tutup susan ahmak bile 2 Bilge ve akıllı sayılır.

Provérbios 17:28

Bilgenin ağzından çıkan sözler benimsenir, 2 Oysa akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar.

Eclesiastes 10:12

Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler.

Mateus 12:36

İsanın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının Onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

Romanos 10:9

Okşayıcı dil yaşam verirfı, 2 Çarpık dilse ruhu yaralar.

Provérbios 15:4

İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler.

Lucas 6:45

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruhun kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.

Romanos 8:26

Ağzımdan sana övgü eksilmez, 2 Gün boyu yüceliğini anarım.

Salmos 71:8

Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun.

Tiago 1:19

Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.

Efésios 4:29