Frutos do Espírito

43 ‹‹İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez.

44 Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez.

45 İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler.

Lucas 6:43-45

Doğruluk ekin kendiniz için, 2 Sevgi meyveleri biçin. 2 Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin; 2 Çünkü RABbe yönelme zamanıdır, 2 Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.

Oséias 10:12

Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

João 15:4,5

Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin. 2 Çünkü iyiliklerinin meyvesini yiyecek.

Isaías 3:10

Yalnız yaratılış değil, biz de -evet Ruhun turfandasına sahip olan bizler de- evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.

Romanos 8:23

Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.

João 15:8

Ruhun ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

Gálatas 5:22,23

Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin.

Mateus 3:8

4 Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına -ölümden dirilmiş olan Mesihe- varmak üzere Mesihin bedeni aracılığıyla Kutsal Yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrının hizmetinde verimli olmamız içindir.

5 Çünkü biz benliğin denetimindeyken, Yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik.

6 Şimdiyse biz, daha önce tutsağı olduğumuz Yasa karşısında öldüğümüz için Yasadan özgür kılındık. Öyle ki, yazılı yasanın eski yolunda değil, Ruhun yeni yolunda kulluk edelim.

Romanos 7:4-6

8 Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rabde ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın.

9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür.

10 Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin.

Efésios 5:8-10

Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur.

Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.

Tiago 3:17,18

Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür.

Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrının kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır.

Romanos 6:21,22

Meyvem altından, saf altından, 2 Ürünüm seçme gümüşten daha iyidir.

Provérbios 8:19