Gentileza

Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır.

Filipenses 4:5

Ruhun ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

Gálatas 5:22,23

‹‹ ‹Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun.

Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.

Levítico 19:17,18

Öyleyse, Tanrının kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

Colossenses 3:12

Kardeş sevgisi sürekli olsun.

Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler.

Hebreus 13:1,2

Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun.

Romanos 14:13

Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin.

Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.

Colossenses 4:5,6

Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, 2 Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

Provérbios 15:1

Hoş sözler petek balı gibidir, 2 Cana tatlı ve bedene şifadır.

Provérbios 16:24

‹‹Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Gerçek adaletle yargılayın; birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin.

Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın.›

Zacarias 7:9,10

Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.

Gálatas 6:10

Size doğrusunu söyleyeyim, benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.››

João 13:20