Gratidão

Şükranla dolup taşarak Onda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.

Colossenses 2:7

Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsanın adıyla, Onun aracılığıyla Baba Tanrıya şükrederek yapın.

Colossenses 3:17

RABbe şükran ezgileri okuyun, 2 Tanrımızı lirle, ilahilerle övün.

Salmos 147:7

Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, 2 Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım. yazılır.

Salmos 9:1

Şükran kurbanları sunsunlar 2 Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar Onun yaptıklarını!

Salmos 107:22

16 Her zaman sevinin.

17 Sürekli dua edin.

18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Efésios 1:16

Kardeşler, sizin için her zaman Tanrıya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor.

2 Tessalonicenses 1:3

RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

1 Crônicas 16:34

1 Ey bütün dünya, RABbe sevinç çığlıkları yükseltin!

2 Ona neşeyle kulluk edin, 2 Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

3 Bilin ki RAB Tanrıdır. 2 Bizi yaratan Odur, biz de Onunuz, 2 Onun halkı, otlağının koyunlarıyız.

4 Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

5 Çünkü RAB iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur. 2 Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

Salmos 100:1-5

Ya RAB, sana şükretmek, 2 Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 2 Sabah sevgini, 2 Gece sadakatini, 2 On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

Salmos 92:1,2

Mesihin esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

Colossenses 3:15

Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın, 2 Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun! 2 Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz, ey İsrailliler.›› 2 Egemen RAB böyle diyor.

Amós 4:5

Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrıya şükürler olsun!

1 Coríntios 15:57

Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrıya sürekli övgü kurbanları, yani Onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.

Hebreus 13:15

Ey atalarımın Tanrısı, 2 Sana şükreder, seni överim. 2 Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin, 2 Senden istediklerimizi bana bildirdin 2 Ve kralın düşünü bize açıkladın.››

Daniel 2:23

Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

1 Tessalonicenses 5:18

Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.

Romanos 11:36

RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

Salmos 107:1

RABbe övgüler sun, ey canım! 2 İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Salmos 103:2

durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

Efésios 5:20

Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrıya şükran nedeni oluyor.

2 Coríntios 9:11

Şükranla huzuruna çıkalım, 2 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!

Salmos 95:2

Atos 24:3

Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, 2 Sunağının çevresinde dönerim, ya RAB,

Yüksek sesle şükranımı duyurmak 2 Ve bütün harikalarını anlatmak için.

Salmos 26:6,7

Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim.

Filipenses 4:11

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Filipenses 4:6

Tanrıyı bildikleri halde Onu Tanrı olarak yüceltmediler, Ona şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü.

Romanos 1:21

Ama şükranla kurban sunacağım sana, 2 Adağımı yerine getireceğim. 2 Kurtuluş senden gelir, ya RAB!››

Jonas 2:9

Tanrım sensin, şükrederim sana, 2 Tanrım sensin, yüceltirim seni.

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

Salmos 118:28,29

Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

Salmos 100:4

Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz.

2 Coríntios 6:10

Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin.

Colossenses 4:2

Bugün RABbin yarattığı gündür, 2 Onun için sevinip coşalım!

Salmos 118:24

Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; 2 Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.››

Salmos 50:23

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

O zaman Tanrının her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

Filipenses 4:6,7

Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin.

Efésios 5:4

Tanrının Mesih İsada size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum.

1 Coríntios 1:4

Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: ‹‹Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzunun olsun!››

Apocalipse 5:13

Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrının lütfu çoğalıp daha çok insana ulaştıkça, Tanrının yüceliği için şükran da artsın.

2 Coríntios 4:15

Apocalipse 11:17

Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki, Tanrıyı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım.

Hebreus 12:28

Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun;

durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

Efésios 5:19,20

Oysa Tanrının yarattığı her şey iyidir, hiçbir şey reddedilmemeli; yeter ki, şükranla kabul edilsin.

1 Timóteo 4:4

Mesihin sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrıya nağmeler yükseltin.

Colossenses 3:16

Şükredin RABbe, çünkü O iyidir, 2 |iSevgisi sonsuzdur;

Salmos 136:1

Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak. 2 Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, 2 Onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.

Jeremias 30:19

Şöyle seslenin: 2 ‹‹Kurtar bizi, ey kurtarıcımız Tanrı, 2 Topla bizi, ulusların arasından çıkar. 2 Kutsal adına şükredelim, 2 Yüceliğinle övünelim.

1 Crônicas 16:35

‹‹Amin! Övgü, yücelik, bilgelik, Şükran, saygı, güç, kudret, Sonsuzlara dek Tanrımızın olsun! Amin!››

Apocalipse 7:12

RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını!

1 Crônicas 16:8