Gratidão a Deus

Oysa Tanrının yarattığı her şey iyidir, hiçbir şey reddedilmemeli; yeter ki, şükranla kabul edilsin.

1 Timóteo 4:4

Beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsaya şükrederim. Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetine aldı.

1 Timóteo 1:12

Ama şükranla kurban sunacağım sana, 2 Adağımı yerine getireceğim. 2 Kurtuluş senden gelir, ya RAB!››

Jonas 2:9

Şükredeyim doğruluğu için RAB'be, 2 Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

Salmos 7:17

Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrının lütfu çoğalıp daha çok insana ulaştıkça, Tanrının yüceliği için şükran da artsın.

2 Coríntios 4:15

Oysa Tanrının yarattığı her şey iyidir, hiçbir şey reddedilmemeli; yeter ki, şükranla kabul edilsin.

Çünkü her şey Tanrının sözüyle ve duayla kutsal kılınır.

1 Timóteo 4:4,5

Bizler, kendi halkın, otlağının koyunları 2 Sonsuza dek şükredeceğiz sana, 2 Kuşaklar boyunca övgülerini dilimizden düşürmeyeceğiz.

Salmos 79:13

durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

Efésios 5:20

Yasımı şenliğe döndürdün, 2 Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın! 2 Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

Salmos 30:11,12

Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Babaya şükretmeniz için dua ediyoruz.

Colossenses 1:12

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Filipenses 4:6

Sende neşe ve sevinç bulsun 2 Bütün sana yönelenler! 2 ‹‹Tanrı yücedir!›› desin hep 2 Senin kurtarışını özleyenler!

Salmos 70:4

RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını!

1 Crônicas 16:8

Tanrıya şükran kurbanı sun, 2 Yüceler Yücesine adadığın adakları yerine getir.

Salmos 50:14

Tanrının adını ezgilerle öveceğim, 2 Şükranlarımla Onu yücelteceğim.

Salmos 69:30

Şükranla dolup taşarak Onda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.

Colossenses 2:7

Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

Salmos 100:4

Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrıya şükran nedeni oluyor.

2 Coríntios 9:11

Mesihin esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

Colossenses 3:15

RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

1 Crônicas 16:34

Apocalipse 11:17

Sana şükrederiz, ey Tanrı, 2 Şükrederiz, çünkü sen yakınsın, 2 Harikaların bunu gösterir.

Salmos 75:1

Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

1 Tessalonicenses 5:18

Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin.

Efésios 5:4

Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun.

1 Timóteo 2:1