Homem de Deus

Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi,

gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrıya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

Efésios 4:22-24

Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol.

1 Timóteo 4:12

9 Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? 2 Senin sözünü tutmakla.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, 2 İzin verme buyruklarından sapmama!

11 Aklımdan çıkarmam sözünü, 2 Sana karşı günah işlememek için.

12 Övgüler olsun sana, ya RAB, 2 Bana kurallarını öğret.

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri 2 Dudaklarımla yineliyorum.

14 Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, 2 Sanki benim oluyor bütün hazineler.

15 Koşullarını derin derin düşünüyorum, 2 Yollarını izlerken.

16 Zevk alıyorum kurallarından, 2 Sözünü unutmayacağım.

Salmos 119:9-16

Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş.

1 Timóteo 6:11

Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

Her şeyi sevgiyle yapın.

1 Coríntios 16:13,14

Tanrının, günahkârları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler.

João 9:31

Nuhun öyküsü şöyledir: Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü.

Gênesis 6:9

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi.

Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrıdan doğdular.

João 1:12,13

Tanrının gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.

Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.

João 1:6,7

Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; 2 Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden 2 Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka 2 Tanrınız RAB sizden ne istedi?

Miquéias 6:8

Akıllı kişi gözünü bilgelikten ayırmaz, 2 Akılsızın gözüyse hep sağda soldadır.

Provérbios 17:24

1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, 2 Günahkârların yolunda durmaz, 2 Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RABbin Yasasından alır 2 Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, 2 Meyvesini mevsiminde verir, 2 Yaprağı hiç solmaz. 2 Yaptığı her işi başarır.

4 Kötüler böyle değil, 2 Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler.

5 Bu yüzden yargılanınca aklanamaz, 2 Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkârlar.

6 Çünkü RAB doğruların yolunu gözetir, 2 Kötülerin yolu ise ölüme götürür.

Salmos 1:1-6

Ûs ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrıdan korkar, kötülükten kaçınırdı.

Jó 1:1