Jovens

1 Davut oğlu İsrail Kralı Süleymanın özdeyişleri:

2 Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, 2 Akıllıca sözleri anlamak,

3 Başarıya götüren terbiyeyi edinip 2 Doğru, haklı ve adil olanı yapmak,

4 Saf kişiyi ihtiyatlı, 2 Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir.

Provérbios 1:1-4

Çocuk bile eylemleriyle kendini belli eder, 2 Yaptıkları pak ve doğru mu, değil mi, anlaşılır.

Provérbios 20:11

Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB, 2 Gençliğimden beri dayanağım sensin.

Salmos 71:5

Gençler bile yorulup zayıf düşer, 2 Yiğitler tökezleyip düşerler.

RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:30,31

Genç erkekleri de sağduyulu olmaya özendir.

Tito 2:6

7 Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musanın sana buyurduğu Kutsal Yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma.

8 Yasa Kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.

9 Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.››

Josué 1:7-9

Öyleyse at tasayı yüreğinden, 2 Uzaklaştır derdi bedeninden. 2 Çünkü gençlik de dinçlik de boştur.

Eclesiastes 11:10

Aklımdan çıkarmam sözünü, 2 Sana karşı günah işlememek için.

Salmos 119:11

Delikanlılar, genç kızlar, 2 Yaşlılar, çocuklar!

RABbin adına övgüler sunsunlar, 2 Çünkü yalnız Onun adı yücedir. 2 Onun yüceliği yerin göğün üstündedir.

Salmos 148:12,13

Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? 2 Senin sözünü tutmakla.

Salmos 119:9

Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.

Romanos 13:13

17 Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.

18 Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnessara götürdü.

19 Kral onlarla görüştü; içlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı.

Daniel 1:17-19

Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol.

1 Timóteo 4:12

Yoksul ama bilge bir genç artık öğüt almayı bilmeyen kocamış akılsız kraldan iyidir.

Eclesiastes 4:13

Bu yüzden zor günler gelmeden, 2 ‹‹Zevk almıyorum›› diyeceğin yıllar yaklaşmadan, 2 Güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan 2 Ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, 2 Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa.

Eclesiastes 12:1

Bu yüzden zor günler gelmeden, 2 ‹‹Zevk almıyorum›› diyeceğin yıllar yaklaşmadan, 2 Güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan 2 Ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, 2 Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa.

O gün, evi bekleyenler titreyecek, 2 Güçlüler eğilecek, 2 Öğütücüler azaldığı için duracak, 2 Pencereden bakanlar kararacak.

Eclesiastes 12:1-3

19 Oğlum, dinle ve bilge ol, 2 Yüreğini doğru yolda tut.

20 Aşırı şarap içenlerle, 2 Ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme.

21 Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır, 2 Uyuşukluk da insana paçavra giydirir.

22 Sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver, 2 Yaşlandığı zaman anneni hor görme.

Provérbios 23:19-22

‹‹Ondan sonra bütün insanların üzerine 2 Ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. 2 Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.

O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhumu dökeceğim.

Joel 2:28,29

Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur.

‹‹İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.›› Vaat içeren ilk buyruk budur.

Efésios 6:1-3

Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü, ‹‹Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.››

Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrının kudretli eli altında kendinizi alçaltın.

1 Pedro 5:5,6

Ey delikanlı, gençliğinle sevin, 2 Bırak gençlik günlerinde yüreğin sevinç duysun. 2 Gönlünün isteklerini, gözünün gördüklerini izle, 2 Ama bil ki, bütün bunlar için Tanrı seni yargılayacaktır.

Eclesiastes 11:9

Gençlerin görkemi güçleri, 2 Yaşlıların onuru ağarmış saçlardır.

Provérbios 20:29

Babalar, size yazdım, Çünkü başlangıçtan beri var Olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım, Çünkü güçlüsünüz, Tanrının sözü içinizde yaşıyor, Kötü olanı yendiniz.

1 João 2:14

İnsan için boyunduruğu gençken taşımak iyidir.

Lamentações 3:27

6 Bunun üzerine, ‹‹Ah, Egemen RAB, konuşmayı bilmiyorum, çünkü gencim›› diye karşı çıktım.

7 RAB, ‹‹ ‹Gencim› deme›› dedi, ‹‹Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin.

8 Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.›› Böyle diyor RAB.

Jeremias 1:6-8

11 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum›› diyor RAB. ‹‹Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

12 O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim.

13 Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.

14 Kendimi size buldurtacağım›› diyor RAB. ‹‹Sizi eski gönencinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım›› diyor RAB. ‹‹Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim.››

Jeremias 29:11-14

Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur.

‹‹İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.›› Vaat içeren ilk buyruk budur.

Efésios 6:1,2