Mente

İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.›

Mateus 22:37

Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin.

Tiago 3:13

Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

Colossenses 3:2

Demir demiri biler, 2 İnsan da insanı...

Provérbios 27:17

Çünkü çok bilgelik çok keder doğurur, bilgi arttıkça acı da artar.

Eclesiastes 1:18

Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın.

Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür.

Efésios 5:15,16

Aranızdayken, İsa Mesihten ve Onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım.

1 Coríntios 2:2

Bilgeliğe erişene, 2 Aklı bulana ne mutlu!

Provérbios 3:13

Sağduyulu olan canını sever, 2 Aklı izleyen bolluğa kavuşur.

Provérbios 19:8

Tanrının bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum: Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrının kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun.

Romanos 12:3

Tanrının görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri Onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Romanos 1:20

‹‹İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer.

Mateus 7:24

Çenesini tutup susan ahmak bile 2 Bilge ve akıllı sayılır.

Provérbios 17:28

Ahmak babasının uyarılarını küçümser, 2 İhtiyatlı kişi azara kulak verir.

Provérbios 15:5

İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, 2 Bönse öne atılır ve zarar görür.

Provérbios 27:12