Motivação

Baba Oğulda yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.››

João 14:13,14

24 Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız.

25 Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz.

26 Bunun içindir ki, amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi boşa atmıyorum.

27 Müjde'yi başkalarına duyurduktan sonra kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum.

1 Coríntios 9:24-27

Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RABdir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.››

Deuteronômio 31:6

Rabden miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesihe kulluk ediyorsunuz.

Colossenses 3:23

Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrıdır.

Filipenses 2:13

Çalışmak için eline ne geçerse, var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur.

Eclesiastes 9:10

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:13

29 Yorulanı güçlendirir, 2 Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer, 2 Yiğitler tökezleyip düşerler.

31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:29-31

Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrının Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.

Filipenses 3:13,14

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum›› diyor RAB. ‹‹Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

Jeremias 29:11

1 İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.

2 Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsaya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrının tahtının sağında oturdu.

3 Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olanı düşünün.

Hebreus 12:1-3

‹Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?› diye düşünüp tasalanmayın.

Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Babanız, bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir.

Lucas 12:29,30

Yanında bin kişi, 2 Sağında on bin kişi kırılsa bile, 2 Sana dokunmaz.

Salmos 91:7

Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin;

size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.››

Mateus 28:19,20

10 Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik: ‹‹Çalışmak istemeyen yemek de yemesin!››

11 Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış.

12 Böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor, şunu buyuruyoruz: Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler.

13 Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın.

2 Tessalonicenses 3:10-13

RABde büyük sevinç bulacağım, 2 Tanrımla yüreğim coşacak. 2 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, 2 Takılarını kuşanmış gelin gibi, 2 Bana kurtuluş giysisini giydirdi, 2 Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

Isaías 61:10