Não Desista!

RAB kendisine yakaran, 2 İçtenlikle yakaran herkese yakındır.

Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların, 2 Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

Salmos 145:18,19

Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin.

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

Romanos 12:11,12

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

1 João 1:9

Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

1 Coríntios 13:7

Tanrının yapamayacağı hiçbir şey yoktur.››

Lucas 1:37

Bir kimse Mesihteyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

2 Coríntios 5:17

RAB ezilenler için bir sığınak, 2 Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

Seni tanıyanlar sana güvenir, 2 Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

Salmos 9:9,10

1 Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık.

2 Kutsal kentin, yeni Yeruşalimin gökten, Tanrının yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi.

3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: ‹‹İşte, Tanrının konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar Onun halkı olacaklar, Tanrının kendisi de onların arasında bulunacak.

4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.››

Apocalipse 21:1-4

Yükünü RABbe bırak, 2 O sana destek olur. 2 Asla izin vermez 2 Doğru insanın sarsılmasına.

Salmos 55:22

Sözün adımlarım için çıra, 2 Yolum için ışıktır.

Salmos 119:105

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

2 Timóteo 3:16,17

Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsada olan sevgiyle bunlara bağlı kal.

Sana emanet edilen iyi öğretileri içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru.

2 Timóteo 1:13,14

Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.››

2 Crônicas 15:7

‹‹Ey Yeruşalimde oturan Siyon halkı, 2 Artık ağlamayacaksın! 2 Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek! 2 Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.

Isaías 30:19

Onun için cesaretinizi yitirmeyin; bu cesaretin ödülü büyüktür.

Hebreus 10:35

Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl.

Apocalipse 3:11

Tanrının sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

Hebreus 4:12

16 Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor.

17 Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.

18 Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.

2 Coríntios 4:16-18

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!››

João 16:33

Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

Tiago 1:12

28 Bilmiyor musun, duymadın mı? 2 Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, 2 Ne yorulur ne de zayıflar, 2 Onun bilgisi kavranamaz.

29 Yorulanı güçlendirir, 2 Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer, 2 Yiğitler tökezleyip düşerler.

31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:28-31

Tanrının önünde güvenimiz şu ki, Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.

Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, Ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.

1 João 5:14,15

Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

2 Tessalonicenses 2:16,17

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

Romanos 12:12

‹‹Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.

Mateus 7:7,8

İsa onlara bakarak, ‹‹İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür›› dedi.

Mateus 19:26

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, 2 Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. bilinmeyen bir müzik terimi.

Salmos 46:1

Gözyaşları içinde ekenler, 2 Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, 2 Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

Salmos 126:5,6

66 Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık Onunla dolaşmaz oldular.

67 İsa o zaman Onikilere, ‹‹Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?›› diye sordu.

68 Simun Petrus şu yanıtı verdi: ‹‹Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.

69 İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrının Kutsalısın.››

João 6:66-69

Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

João 14:18

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrının bunu Mesih İsanın gününe dek bitireceğine güvenim var.

Filipenses 1:6

Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur.

Romanos 10:17

Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim.

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:12,13

Ey RAB'be umut bağlayanlar, 2 Güçlü ve yürekli olun!

Salmos 31:24

Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrının gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: ‹‹Rab diyor ki, ‹Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.› ››

Romanos 12:19

İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz.

Gálatas 6:9

İman olmadan Tanrıyı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrıya yaklaşan, Onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.

Hebreus 11:6

28 ‹‹Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.

29 Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.

30 Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.››

Mateus 11:28-30

Tanrının, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Romanos 8:28

Bu da, Tanrının buyruklarını yerine getiren, İsaya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir.››

Apocalipse 14:12

1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, 2 Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor: 2 ‹‹Korkma, çünkü seni kurtardım, 2 Seni adınla çağırdım, sen benimsin.

2 Suların içinden geçerken seninle olacağım, 2 Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. 2 Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, 2 Alevler seni yakmayacak.

3 Çünkü senin Tanrın, İsrailin Kutsalı, 2 Seni kurtaran RAB benim. 2 Fidyen olarak Mısırı, 2 Sana karşılık Kûş ve Seva diyarlarını verdim.

Isaías 43:1-3

RAB iyidir, 2 Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.

Naum 1:7

23 Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir.

24 Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim.

25 Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.

Hebreus 10:23-25