Paciência

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB, 2 Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

Salmos 5:3

Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

Mateus 24:13

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.

Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.

1 Coríntios 13:4,5

Geç öfkelenen akıllıdır, 2 Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir.

Provérbios 14:29

Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir.

2 Pedro 3:8

Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti.

1 Timóteo 1:16

Giysilerinizi değil, 2 Yüreklerinizi paralayın Ve Tanrınız RABbe dönün. 2 Çünkü RAB lütfeder, acır, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir, 2 Cezalandırmaktan vazgeçer.

Joel 2:13

Sabırlı kişi yiğitten üstündür, 2 Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.

Provérbios 16:32

Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.

Efésios 4:2

2 Timóteo 4:2

Çünkü öfkesi bir an sürer, 2 Lütfu ise bir ömür; 2 Gözyaşlarınız belki bir gece akar, 2 Ama sabahla sevinç doğar.

Salmos 30:5

RABbin önünde sakin dur, sabırla bekle; 2 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, 2 Kötü amaçlarına kavuşanlara.

Salmos 37:7

RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter.››

Êxodo 14:14

Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrının, sizleri Mesih İsanın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim.

Romanos 15:5

İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz.

Gálatas 6:9

‹‹Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor, 2 Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. 2 Çünkü RAB adil Tanrıdır. 2 Ne mutlu Onu özlemle bekleyenlere!››

Isaías 30:18

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

Romanos 12:12

‹‹Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz.

Mateus 24:42

Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

2 Pedro 3:9

Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl.

Apocalipse 3:11

RAB sevecen ve lütfedendir, 2 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

Salmos 103:8

Öyleyse, Tanrının kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

Colossenses 3:12

Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.

Romanos 8:25

Umudunu RAB'be bağla, 2 Güçlü ve yürekli ol; 2 Umudunu RAB'be bağla!

Salmos 27:14