Gravidez e Maternidade

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:13

Kulak ver bana, 2 Çabuk yetiş, kurtar beni; 2 Bir kaya ol bana sığınmam için, 2 Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

Salmos 31:2

Öbür halklardan daha çok kutsanmış olacaksınız. Erkekleriniz, kadınlarınız, hayvanlarınız arasında döl vermeyen olmayacak.

Deuteronômio 7:14

Ama soyları arttı; üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.

Êxodo 1:7

Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, 2 Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

Salmos 61:2

Soyu yeryüzünde güç kazanacak, 2 Doğruların kuşağı kutsanacak.

Salmos 112:2

Ama O bana, ‹‹Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır›› dedi. İşte, Mesihin gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.

2 Coríntios 12:9

Ama doğum yapıp kurtulacaktır; yeter ki, sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın.

1 Timóteo 2:15

Ne olur, ya RAB, kurtar beni! 2 Yardımıma koş, ya RAB!

Salmos 40:13

Kısır kadını evde oturtur, 2 Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. RAB'be övgüler sunun!

Salmos 113:9

Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı? 2 Rahimde bize biçim veren O değil mi?

Jó 31:15

Emek vermeyecekler boş yere, 2 Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar. 2 Çünkü kendileri de çocukları da 2 RABbin kutsadığı soy olacak.

Isaías 65:23

İman sayesinde Saranın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu.

Hebreus 11:11

Sıkıntılı gününde seslen bana, 2 Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

Salmos 50:15

Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, 2 İçindeki halkı kutsar.

Salmos 147:13

İç varlığımı sen yarattın, 2 Annemin rahminde beni sen ördün.

Salmos 139:13

‹‹Beni sevdiği için 2 Onu kurtaracağım›› diyor RAB, 2 ‹‹Beni iyi tanıdığı için 2 Ona kale olacağım.

Salmos 91:14

29 Yorulanı güçlendirir, 2 Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer, 2 Yiğitler tökezleyip düşerler.

31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:29-31

İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir.››

Lucas 1:45

Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz, 2 Doğruların soyuysa kurtulur.

Provérbios 11:21

‹‹Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. 2 Doğmadan önce seni ayırdım, 2 Uluslara peygamber atadım.››

Jeremias 1:5

Çocuklar RABbin verdiği bir armağandır, 2 Rahmin ürünü bir ödüldür.

Salmos 127:3

‹‹ ‹Susamış toprağı sulayacak, 2 Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. 2 Çocuklarının üzerine Ruhumu dökecek, 2 Soyunu kutsayacağım.

Akarsu kıyısında otlar arasında yükselen 2 Kavaklar gibi boy atacaklar.›

Isaías 44:3,4

Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.

1 Coríntios 10:13

Sana yardım eden babanın Tanrısıdır, 2 Her Şeye Gücü Yeten Tanrıdır seni kutsayan. 2 Yukarıdaki göklerin 2 Ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle, 2 Memelerin, rahimlerin bereketiyle Odur seni kutsayan.

Gênesis 49:25

‹‹Doğum sancısı çekmeden doğurdu, 2 Sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu.

Doğum anına dek getiririm de 2 Doğuracak gücü vermez miyim?›› diyor RAB. 2 ‹‹Doğuracak güç veren ben, rahmi kapatır mıyım?›› diyor Tanrın.

Isaías 66:7,9

RABbin meleği Ondan korkanların çevresine ordugah kurar, 2 Kurtarır onları.

Salmos 34:7

Sürüsünü çoban gibi güdecek, 2 Kollarına alacak kuzuları, 2 Bağrında taşıyacak; 2 Usul usul yol gösterecek emziklilere.

Isaías 40:11

Beni huzura kavuşturdu, 2 Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

Salmos 18:19

Bense mazlum ve yoksulum, 2 Düşün beni, ya Rab. 2 Yardımcım ve kurtarıcım sensin, 2 Geç kalma, ey Tanrım!

Salmos 40:17

İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz.

Gálatas 6:9

Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur.

João 16:21