Redentor

Ya RAB, sana sığınıyorum. 2 Utandırma beni hiçbir zaman! 2 Adaletinle kurtar beni!

Salmos 31:1

Ey sizler, RABbi sevenler, kötülükten tiksinin. 2 O sadık kullarının canını korur, 2 Onları kötülerin elinden kurtarır.

Salmos 97:10

Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti.

Tito 2:14

İsyanlarınızı bulut gibi, 2 Günahlarınızı sis gibi sildim. 2 Bana dönün, çünkü sizi kurtardım.››

Isaías 44:22

Doğrunun dertleri çoktur, 2 Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

Salmos 34:19

Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.

Gálatas 5:1

Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, 2 Aldatıcı dillerden! için Yeruşalime çıkarken söylenen ezgi.

Salmos 120:2

Egemen RABbin Ruhu üzerimdedir. 2 Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. 2 Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, 2 Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 2 Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, 2 RABbin lütuf yılını, 2 Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, 2 Yas tutanların hepsini avutmak, 2 Siyonda yas tutanlara yardım sağlamak 2 -Kül yerine çelenk, 2 Yas yerine sevinç yağı, 2 Çaresizlik ruhu yerine 2 Onlara övgü giysisini vermek- için 2 RAB beni gönderdi. 2 Öyle ki, RABbin görkemini yansıtmak için, 2 Onlara ‹‹RABbin diktiği doğruluk ağaçları›› densin.

Isaías 61:1

Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.››

Mateus 1:21

Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 2 Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, 2 Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

Salmos 18:1,2

RABde büyük sevinç bulacağım, 2 Tanrımla yüreğim coşacak. 2 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, 2 Takılarını kuşanmış gelin gibi, 2 Bana kurtuluş giysisini giydirdi, 2 Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

Isaías 61:10

Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.

João 8:36

Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrının kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır.

Romanos 6:22

Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. 2 Alabildiğine sevinecek senin için, 2 Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.›› ‹‹Susacak››.

Sofonias 3:17

Hayatım senin elinde, 2 Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, 2 Ardıma düşenlerden.

Salmos 31:15

Yardım et bize yüce adın uğruna, ey bizi kurtaran Tanrı, 2 Kurtar bizi adın uğruna, bağışla günahlarımızı!

Salmos 79:9

Doğrular yakarır, RAB duyar; 2 Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

RAB gönlü kırıklara yakındır, 2 Ruhu ezginleri kurtarır.

Salmos 34:17,18

Seni ilahilerle överken, 2 Dudaklarımla, varlığımla sevincimi dile getireceğim, 2 Çünkü sen beni kurtardın.

Salmos 71:23

Böylece Mesih İsaya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.

Çünkü yaşam veren Ruhun yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.

Romanos 8:1,2