Tudo posso nAquele que me fortalece

Yavrularım, siz Tanrıdansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.

1 João 4:4

Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrının iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Romanos 12:2

Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

Filipenses 4:19

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:13

Bunun için Tanrıya bağımlı olun. İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır.

Tiago 4:7

Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

2 Timóteo 1:7

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, 2 Kimseden korkmam. 2 RAB yaşamımın kalesidir, 2 Kimseden yılmam.

Salmos 27:1

Bütün kaygılarınızı Ona yükleyin, çünkü O sizi kayırır.

1 Pedro 5:7

11 Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim.

12 Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim.

13 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:11-13