Planejamento

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

Salmos 90:12

Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima, şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

Salmos 20:4

,Căci gîndurile Mele nu sînt gîndurile voastre, şi căile voastre nu sînt căile Mele, zice Domnul.

Isaías 55:8

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărîrea Domnului, aceea se împlineşte. -

Provérbios 19:21

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de supt ceruri îşi are ceasul lui.

Eclesiastes 3:1

Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Jeremias 29:11

Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta.

Provérbios 23:4

Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.

Amós 3:7

Fă-mă să aud disdedimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.

Salmos 143:8

Planurile nu izbutesc, cînd lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc cînd sînt mulţi sfetnici. -

Provérbios 15:22

Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întîi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să -l sfîrşească?

Lucas 14:28

Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. -

Provérbios 16:9

,Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gîndurile Mele faţă de gîndurile voastre.

Isaías 55:9

Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege niciuna din căile lui!

Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.

Provérbios 3:31,32

Şi lucrul acesta vine dela Domnul oştirilor; minunat este planul Lui, şi mare este înţelepciunea Lui.``

Isaías 28:29

Nouă însă Dumnezeu ni le -a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adînci ale lui Dumnezeu.

1 Coríntios 2:10

Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile. -

Provérbios 16:3