13 Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.