Versículos do Dia

De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. Provérbios 10:28

Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. João 1:45