Versículos Diários

En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;

Isaías 12:3

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Mateus 11:28

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis