Versículos do Dia

Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen? Êxodo 33:14

Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Hebreus 4:9