Versículos do dia

Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.