29 Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.