9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.